English version of this page

Datamaskiner, mobile enheter og programvare

Lenkesamling til veiledning for hvordan en setter opp tjenester på datamaskiner med Windows og macOS, samt for mobile enheter.

Informasjon om programvare som er tilgjengelig på UiO, og kontaktpunkt for kjøp av programvare.

Windows

De fleste ansatte ved fakultetet er utstyrt med en Windows-maskin, i tillegg er det stort sett bare Windows-maskiner i undervisningsrom og på studentenes PC-stuer.

Her finner du veiledninger for hvordan du setter opp tjenester UiO tilbyr på din maskin og tips til hvordan en bør bruke disse tjenestene.

macOS

HF har standardisert på Macbook Pro 13" uten touchbar for de ansatte som trenger macOS og programvare på denne plattformen på sin kontormaskin.

Her finner du veiledninger for hvordan du setter opp tjenester UiO tilbyr på din maskin og tips til hvordan en bør bruke disse tjenestene.

VDI og terminalservere

HF standardiserer på laptop som kontorutstyret alle dens ansatte etter hvert får. Vi ønsker at det på laptopen kun kjøres standard kontorprogramvare og at mest mulig av spesialprogramvaren den enkelte ansatte har, installeres på virtuelle maskiner (VDI) og terminalservere. Dette vil spare oss for lisenskostnader og forenkle driften av fakultetets maskinpark.

Dersom du har behov for en VDI med spesialprogramvare, ta kontakt med orakel@hf.uio.no.

Se hvordan du kan bruke Remote Apps, VMWare Horizon og terminalservere.

Programvare

UiO har en masse programvare tilgjengelig for de ansatte under forskjellige lisensvilkår.

En masse programvare kan installeres direkte fra Software Center (Windows) og Managed Software Center (macOS). Annen programvare kan kjøres på terminalserver, Remote App eller VDI, og er ikke tenkt installert på laptoper eller kontormaskiner.

Dersom UiO ikke har en avtale på programvaren du trenger, eller dette er programvare som det av en eller annen grunn må kjøpes lisenser på. Bes en ta kontakt med it-bestillinger@hf.uio.no.

Merk: For programvare som bruker skytjeneste, må det foreligge en databehandleravtale for skytjenesten. IT-tjenesten kan være behjelpelig med å få dette på plass.

Mobile enheter

Hvordan du kan sette opp UiO-tjenester på dine mobile enheter (mobiltelefon og nettbrett).

Informasjon om UiOs driftsopplegg for tjenestetelefoner, Airwatch, og hva den gir for de som har tjenestetelefoner, men også hvordan ansatte kan benytte tjenesten for sine private mobile enheter.

Linux

For dem som har behov for Linux for å få gjort sin forskning tilbyr NABO-gruppen fortrinnsvis VDIer satt opp med Linux. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, installeres Linux på datamaskinen. Det gjøres oppmerksom på at NABO-gruppen kun har en begrenset brukerstøtte for denne plattformen.