Student-IT

Kontaktinformasjon

E-poststudent-it@hf.uio.no

Telefon: (+47) 22 84 00 04

Skranker:

PC-stuer

Felles:
Sophus Bugge (SB), 1. etg
Sophus Bugge (SB), 2. etg

Bachelorstuer:
Forskningsparken (FP2), 2. etg (IMK)

Masterstuer:
Blindernveien 11, 1. etg (IAKH)
Forskningsparken (FP2), 4. etg (IMK)
Georg Morgenstierne (GM), 1. etg (IFIKK)
Henrik Wergeland (HW), 1. etg (ILN)
Niels Treschow (NT), 3. etg (IAKH)
Niels Treschow (NT), 8. etg (ILOS)
Niels Treschow (NT), 10. etg (ILOS)
P. A. Munch (PAM), 3. etg (IKOS)
ZEB-bygningen (ZEB), 1. etg (IMV)

Kart over fakultetets bygninger.

Aktuelt fra HF-IT

Mer ...