IT-støtte til forskning og formidling

UiO har flere ressurser som utvikler IT-tjenester til forskning og formidling for ansatte.

Enhet for digital dokumentasjon (EDD)

EDD ved HF tilbyr bl.a.

 • Veiledning for bruk av IKT-metoder i humaniora til ansatte og studenter
 • utvikling av digitaliseringsprosjekter
 • dataanalyse og -modellering
 • digitale kartløsninger/GIS
 • multimediedatabaser
 • tekstkoding/edisjonsfilologi
 • tekstarkiv/korpus
 • leksikalske databaser og e-leksikografi/leksikologi

Tekstlaboratoriet

Tekstlaboratoriet ved HF tilbyr bl.a.

 • veiledning og hjelp til studenter, stipendiater og ansatte
 • språkteknologiske løsninger
 • korpus for tekst og tale
 • databaser
 • frekvensordlister og kollokasjoner
 • web-baserte løsninger
 • teknologisk veiledning for nye forskningsprosjekter

 

Digitale medier i læring og forskning (DMLF)

DMLF ved HF-IT tilbyr bl.a.

 • tilpassede database-, web- og applikasjonsløsninger. 
 • rådgivning og prosjektledelse
 • modellering av datamateriale
 • konvertering og tilrettelegging av datamateriale
 • analyse/statistikk

 

Digital rådgiver

HFs digitale rådgiver

 • Rådgir om hvordan du kan realisere digitale formidlingsprosjekter
 • Kan bistå med prosjekt- og budsjettplaner
 • Prosjektene baseres på
  UiOs prosjektrammeverk.


 

Seksjon for IT i forskning

Seksjon for IT i forskning ved USIT

 • gir råd om digitale løsninger i forskning
 • sørger for løsninger, tjenester og kompetanse til universitetets forskere og forskningsmiljøer
 • bidrar til UiOs strategi for området IT i forskning