Kulturhistorie

Forskningsprosjektet "Red-Letter Days in Transition" undersøker hvordan merkedager i Sentral-Europa og på Balkan har vært bygget periodevis i perioden fra 1985 til i dag.

Les mer