HEIs kulturarvsdag 2022: Kulturarv og læring

Kulturarvsdagen er en dag for dialog og til inspirasjon for alle som studerer og arbeider med kulturarv og kulturminner. 

Bildet kan inneholde: font, kunst, triangel, sirkel, symmetri.

I HEI jobber vi aktivt og langsiktig for å styrke samspillet mellom utdanning, forskning og arbeidsliv ­­– gjennom samhandling og ved å skape små og store møteplasser. En viktig målsetning for HEI er å bygge et langsiktig samarbeid mellom UiO og kulturarvsektoren. Vi styrker læring gjennom arbeidslivsrelevans, og dette har vi tatt med oss inn i årets tema for Kulturarvsdagen: ‘kulturarv og læring’. Det vil bli innlegg og diskusjoner om hvordan læring og kulturarv henger sammen i et bredt perspektiv og på ulike læringsarenaer.

Arrangementet er gratis og inkluderer kaffe og enkel lunsj, samt pizzakveld i Blindernveien 11 om man ønsker (krever påmelding).

Meld deg på her

Program

10.30 – 12.00: Registrering og stands i vandrehallen, enkel lunsj vil bli servert (krever påmelding)

Utveksling av idéer om fremtidige og pågående prosjekter

Auditorium 1:

12.00 – 13.30: Velkommen og foredrag:

Velkommen ved Unn Pedersen, prosjektleder HEI: Heritage Experience Initiative: Møter mellom utdanning, forskning og arbeidsliv

Hilsen fra Frode Helland, dekan ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)

Hilsen fra Jón Viðar Sigurðsson, instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), UiO

Douwtje Lieuwkje van der Meulen, universitetslektor i konservering, IAKH, UiO: Hvilken rolle kan studentaktive lærings- og undervisningsformer ha i studier innen kulturarvsfeltet?

Spørsmål fra salen

Torild Gjesvik, førstelektor i kulturhistorie og museologi, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO: Utstillingsproduksjon som læringsarena

Spørsmål fra salen

Þóra Pétursdóttir, førsteamanuensis i arkeologi, IAKH, UiO: Kulturarv og læring – relevans i et bredt perspektiv

Spørsmål fra salen

13.30 – 14.00: Pause. Stands i vandrehallen er åpne

14.00 – 15.30: Panelsamtale: 

Steinar A. Sæther, professor i historie, undervisningsleder IAKH, introduserer panelet:

  • Liv Ramskjær, Generalsekretær, Museumsforbundet
  • Kristin Bakken, Administrerende direktør, Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Håkon Glørstad, Museumsdirektør, Kulturhistorisk museum
  • Per Ditlef Fredriksen, professor i arkeologi og forskningsleder, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO (ordstyrer)

Spørsmål fra salen

15.30 – : Faglig diskusjon og samvær i Blindernveien 11 (krever påmelding)

Meld deg på her

Påmelding innen 10. oktober. 

Påmeldte stands

Viken fylkeskommune

HIDDEN AS

Norsk Folkeminnelag

Akershus bygningsvernsenter - MiA Museene i Akershus

Kulturvernforbundet

NIKU

Kaupangprosjektet 

Teknisk Museum

Foreningen Middelalder-Oslo

Nicolay arkeologisk tidsskrift

Norgeshistorie.no

Vestfoldmuseene

Tabula – studentmagasin, IAKH

Gendering the nordic past, UiO

Vi har plass til flere! 


HEI: Heritage Experience Initiative er en forsknings- og undervisningssatsning ved Universitetet i Oslo (UiO). HEI utforsker hva kulturarv er, og hva slags betydning kulturarv har i dag. En viktig målsetning er å bygge et langsiktig samarbeid mellom UiO og kulturarvsektoren.

HEI er initiert av Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) og Det norske institutt i Roma (DNIR) ved Det humanistiske fakultet, i samarbeid med Kulturhistorisk museum (KHM).

 

Kontaktperson: Marie Amundsen, forskings-, formidlings- og arbeidslivskoordinator, HEI

Publisert 21. aug. 2022 22:28 - Sist endret 7. okt. 2022 11:58