English version of this page

Om satsingen

HEI: Heritage Experience Initiative skal utvikle kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn, og eksperimentere med nye læringsmodeller. HEI vil integrere forskere, studenter og fagfolk som jobber på tvers av ulike disipliner, konseptuelle og metodiske tilnærminger, empiriske kontekster og institusjoner.

Hovedmål

  1. Å bygge langsiktig samarbeid med kulturarvsektoren.

  2. Å skape interaksjon mellom undervisning og forskning.

Samarbeid

HEI-nettverket er åpent for alle institusjoner i kulturarvsektoren. Kontakt oss gjerne.

Kontakt

Har du noen spørsmål om satsingen? Eller ønsker du å motta informasjon om våre aktiviteter? Ta gjerne kontakt!