John Ole Askedal

Professor emeritus
Norwegian version of this page
Username
Postal address ILOS P.O. Box 1003 Blindern 0315 Oslo
Tags: German

Publications

 • Askedal, John Ole (2018). Deutsche Teil- und Regrammatikalisierungen. Studia Germanica Posnaniensia.  ISSN 0137-2467.  38, s 31- 47
 • Askedal, John Ole (2017). On Germanic Definiteness Marking in Comparison with Balto-Slavic. Interdisciplinary Journal for Germanic Linguistics and Semiotic Analysis.  ISSN 1087-5557.  22(2), s 151- 210
 • Askedal, John Ole (2016). Norwegian, In Peter O Müller; Ingeborg Ohnheiser; Susan Olsen & Franz Rainer (ed.),  Word-Formation - An International Handbook of the Languages of Europe.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-037909-9.  141.  s 2525 - 2554
 • Askedal, John Ole (2016). Some cases of ‘halted’ grammaticalization and regrammaticalization in the history of German: a ‘characterological’ perspective. Interdisciplinary Journal for Germanic Linguistics and Semiotic Analysis.  ISSN 1087-5557.  21(1), s 67- 109
 • Askedal, John Ole (2015). Alexandra N. Lenz. 2013. Vom „kriegen“ und „bekommen“. Kognitiv-semantische, variationslinguistische und sprachgeschichtliche Perspektiven (Linguistik – Impulse & Tendenzen 53). Berlin, Boston: De Gruyter. xviii, 505 S. [anmeldelse]. Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft.  ISSN 1867-1691.  7, s 1- 6
 • Askedal, John Ole (2014). Gunnar Reiss-Andersens dikt "En indskrift". En studie i det konkretes gåtefullhet, I: John Ole Askedal; Kjetil Berthelsen & Gudmund Harildstad (red.),  Gunnar Reiss-Andresen: En dikter med synets tålmod.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-248-5.  kapittel.  s 101 - 129
 • Askedal, John Ole (2014). What is West Germanic today?. NOWELE. North-Western European Language Evolution.  ISSN 0108-8416.  67(1), s 95- 129 . doi: 10.1075/nowele.67.1.05ask
 • Askedal, John Ole (2013). Sophus Bugge (1833–1907). Foredrag på årsmøtet den 3. mai 2012. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  2012, s 235- 250
 • Askedal, John Ole (2012). Eva SkafteJensen: Nominativ i gammelskånsk – afvikling og udviklinger med udgangspunkt i Skånske Lov i Stockholm B 69. Danske studier.  ISSN 0106-4525.  2012, s 192- 205
 • Askedal, John Ole (2012). Få som modalitetsverb i norsk. Noen iakttagelser og betraktninger, I: Hans-Olav Enger; Jan Terje Faarlund & Kjell Ivar Vannebo (red.),  Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  kapittel.  s 15 - 31
 • Askedal, John Ole (2012). Germansk artikkeltypologi. Bestemte og ubestemte artikler i germanske språk, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  Kapittel.  s 70 - 93
 • Askedal, John Ole (2012). Gruppen-, Mono- und Biflexion: Die morphologische Struktur deutscher Nominalglieder als inkrementelle Aufbau- und Verrechnungssyntagmatik, I: Franciszek Grucza (red.),  Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 15.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-63215-4.  kapittel.  s 125 - 130
 • Askedal, John Ole (2012). Nicolai Henrich Jæger (1780–1846). Byfogd i Arendal, polyhistor og kosmisk varsler. Jacob Aall-prosjektet.  ISSN 1891-3202.  7, s 76- 88
 • Askedal, John Ole (2012). Norwegian få ‘get’: A survey of its uses in present-day Riksmål/Bokmål. Linguistics.  ISSN 0024-3949.  50(6), s 1289- 1331 . doi: 10.1515/ling-2012-0041
 • Askedal, John Ole (2012). Språket i Berlinerpoplene av Anne B. Ragde. Avvik fra og samsvar med riksmålsnormen, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  kapittel.  s 43 - 61
 • Askedal, John Ole (2011). Den prekære balanse: noen tanker om kosmologi og etikk i den norrøne forestillingsverden, I: John Ole Askedal; Helen Johannessen; Steingrímur Njálsson & Asbjørn Aarnes (red.),  Norrøne forvandlinger.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-103-7.  kapittel.  s 73 - 110
 • Askedal, John Ole (2011). Nicolai Henrich Jæger (1780–1846). Byfogd i Arendal, leksikografisk pioner og naturhistorisk entusiast, I: Thor Einar Hanisch (red.),  Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010.  Portal forlag.  ISBN 978-82-92712-54-2.  kapittel.  s 95 - 128
 • Askedal, John Ole (2011). The Germanic languages, In Bernd Kortmann & Johan Van der Auwera (ed.),  The Languages and Linguistics of Europe: A Comprehensive Guide.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-022025-4.  kapittel 3.  s 47 - 68
 • Askedal, John Ole (2011). Topologien i Grammatik over det danske Sprog. Nydanske studier & almen kommunikationsteori.  ISSN 0106-8040.  41, s 156- 157

View all works in Cristin

 • Askedal, John Ole (red.) (2017). Norsk grammatikk. Bokmål (moderate former) / riksmål. Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-2239-7.  295 s.
 • Askedal, John Ole & Nielsen, Hans Frede (red.) (2015). Early Germanic Languages in Contact. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 4073 6.  304 s.
 • Askedal, John Ole (2014). Gunnar Reiss-Andersen - En dikter med synets tålmod. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  304 s.
 • Askedal, John Ole; Berthelsen, Kjetil & Harildstad, Gudmund (red.) (2014). Gunnar Reiss-Andresen: En dikter med synets tålmod. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-248-5.  304 s.
 • Langslet, Lars Roar; Askedal, John Ole; Myrvoll, Klaus Johan & Guttu, Tor (2014). Riksmålsforbundet og nynorsken. 5 seminarforedrag i Oslo. Riksmålsforbundet.  ISBN 978-82-7050-200-4.  86 s.
 • Askedal, John Ole (red.) (2013). Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål. Kunnskapsforlaget.  ISBN 978 82 573 2195 6.  265 s.
 • Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (red.) (2012). Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  205 s.
 • Askedal, John Ole; Johannessen, Helen; Njálsson, Steingrímur & Aarnes, Asbjørn (red.) (2011). Norrøne forvandlinger. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-103-7.  229 s.

View all works in Cristin

 • Askedal, John Ole (2018). Helge Nordahl [nekrolog]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 45- 45 . doi: 21.04.2018
 • Askedal, John Ole (2018). Sandøy, Helge, Agnete Nesse (eds.) 2016. Norsk språkhistorie I: Mønster [Norwegian language history I: Patterns]. Oslo: Novus Press, ISBN 9788270998470 (hardcover, 681 pp.. Journal of Historical Sociolinguistics.  ISSN 2199-2908.  (1/2018)
 • Askedal, John Ole (2018). Språkbok med godbiter [anmeldelse av: Gaston Dorren: Lingo. En språkreise gjennom Europa. Oversatt av Hedda Vormeland. Oslo: Pax, 2017]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 11- 12
 • Askedal, John Ole (2018). Tyske konjunktiver: diakroni og synkroni.
 • Askedal, John Ole (2017). Det er ikke enkelt når vi skal få tallordene riktige.. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 13- 14
 • Askedal, John Ole (2017, 01. februar). En spesiell byfogd.  Agderposten.
 • Askedal, John Ole (2017). Historien om språket som erobret verden [anmeldelse av Kristin Bech: Fra englisc til English. Et språk blir til. Oslo: Pax, 2016]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 27- 28
 • Askedal, John Ole (2017). Minner fra og refleksjoner omkring russeturen 1961.
 • Askedal, John Ole (2017). Nicolai Henrich Jæger (1780–1846) – byfogd i Arendal, ordbok-pioner, dikter og naturhistorisk entusiast.
 • Askedal, John Ole (2017). Norsk språkhistorie underveis i fire bind [anmeldelse av Helge Sandøy (red.) et al.: Norsk språkhistorie. Bind 1: Mønster. Oslo: Novus forlag, 2016. 681 sider]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (2), s 27- 28
 • Askedal, John Ole (2017). Ottars reise og navnet Norge. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 26- 29
 • Askedal, John Ole (2017). Sophus Bugge (1833-1907) - Norges mest berømte humanistiske forsker mot 1800-tallets slutt.
 • Askedal, John Ole (2017). Sånn var det. Årbok for Arendal Historielag.  (23), s 139- 157
 • Askedal, John Ole (2017). Tempus und Modus im Deutschen. Vorschlag zur Beschreibung im Sinne von Jean-Marie Zemb.
 • Askedal, John Ole (2017). Tempus und Modus im Deutschen. Vorschlag zur funktionalen Beschreibung im Sinne von Jean-Marie Zemb. DVD vidéo.
 • Askedal, John Ole (2016). Bevarer det beste av norsk språktradisjon [anmeldelse av Bibelen i kortversjon. Utvalg og oversettelse ved Kjell Arild Pollestad. Oslo: Cappelen Damm, 2016. 234 sier]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (3), s 19- 20
 • Askedal, John Ole (2016). Definitheitsmarkierung von NPs im Deutschen, Skandinavischen und in anderen germanischen Sprachen.
 • Askedal, John Ole (2016). Fra samnorskapostel til venn av riksmålet [Finn-Erik Vinje 80 år]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 27- 28
 • Askedal, John Ole (2016). Gamal språkpolitikk avgjer [anmeldelse av] Hvorfor snur man på flisa? – Folk spør – Språkrådet svarer. [Bergen:] Vigmostad og Børke 2015.. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 29- 29
 • Askedal, John Ole (2016). Hyldest til ordbokverket [anmeldelse av Helene Urdland Karlsen, Lars S. Vikør og Åse Wetås red.): Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930–2016. Oslo: Det Norske Samlaget, 2016. 216 sider]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (2), s 7- 8
 • Askedal, John Ole (2016). Ingerid Dals Kurze deutsche Syntax auf historischer Grundlage – ein Klassiker der norwegischen und internationalen Germanistik. Rezension zu Ingerid Dal und Hans-Werner Eroms: Kurze deutsche Syntax auf historischer Grundlage. 4. Auflage. Neu bearbeitet von Hans-Werner Eroms. .... Aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen.  57(1), s 49- 52
 • Askedal, John Ole (2016). Interessant og morsomt [anmeldelse av Helene Uri: Godt språk. Alt du trenger å vite for å ordlegge deg korrekt. Oslo: Kagge forlag, 2016. 230 sider].. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 5- 5
 • Askedal, John Ole (2016). Jean-Marie Zemb – elsasser, germanist og fransk académicien.
 • Askedal, John Ole (2016). Norsk Ordbok bind 12 – med noen betraktninger omkring verket som helhet [anmeldelse avNorsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band XII: U–åværig. Hovedredaktører Oddrun Grønvik, Helge Gundersen, Lars S. Vikør & Dagfinn Worren. Prosjektdirektør Åse Wetås. Oslo: Det Norske Samlaget, 2016. VIII sider, 1648 spalter].. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  23, s 185- 205
 • Askedal, John Ole (2016). Sebastian Møller Bak: En sammenlignende undersøgelse af syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kongelige danske kancelli (1400–1449). Ph.d.-afhandling , Københavns Universitet 2014, 261 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  34(1), s 92- 106
 • Askedal, John Ole; Bjorvand, Harald & Sollien, Therese (2016). Når dei beste vert vraka [intervju med bl.a. John Ole Askedal og Harald Bjorvand]. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  55(9), s 4- 5
 • Askedal, John Ole (2015). Innsyn i unik familie [anmeldelse av Alfred Fidjestøl: Frå Asker til Eden. Historien om Askerkretsen 1897–1924. Oslo: Det Norske Samlaget, 2013. 288 sider]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (3), s 5- 6
 • Askedal, John Ole (2015). On Germanic Definiteness Marking in Comparison with Balto-Slavic.
 • Askedal, John Ole (2015). Opprydning må til i bokmålsnormen. [Anmeldelse av] Boye Sangensteen (hovedredaktør): Tanums store rettskrivningsordbok. Bokmål, 10. utgave. [Oslo:] Kunnskapsforlaget.. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (4), s 5- 6
 • Askedal, John Ole & Nielsen, Hans Frede (2015). Editorial Introduction, In John Ole Askedal & Hans Frede Nielsen (ed.),  Early Germanic Languages in Contact.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 4073 6.  Forord.  s vii–x
 • Askedal, John Ole (2014). Baldisholteppet – og litt om Gest Torhallason, I: Janneken Øverland (red.),  Til Roy!.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202451813.  kapittel.  s 13 - 24
 • Askedal, John Ole (2014). Den nye riksmålsgrammatikken er her. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 4- 4
 • Askedal, John Ole (2014). Det gåtefulle europeiske urfolket [bokmelding om Tore Janson: Germanerne. Mytene, historien, språket. Oslo: Pax. 239 sider]. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (42), s 32- 33
 • Askedal, John Ole (2014). Fra gammel til ny vestgermansk. Noen arealtypologiske utviklingstrekk.
 • Askedal, John Ole (2014). Germanerne og oss [anmeldelse av Tore Janson: Germanerne. Mytene, historien, språket. Oslo: Pax. 239 sider]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (4), s 11- 12
 • Askedal, John Ole (2014). Grobunn for språkopplæring?. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 21- 21
 • Askedal, John Ole (2014). Hvorfor bør riksmålstilhengere interessere seg for nynorsk?, I:  Riksmålsforbundet og nynorsken. 5 seminarforedrag i Oslo.  Riksmålsforbundet.  ISBN 978-82-7050-200-4.  kapittel.  s 17 - 36
 • Askedal, John Ole (2014). Litt om stilnormer. Er nynorsk opphav til og naturlig mønster for all god norsk?, I:  Riksmålsforbundet og nynorsken. 5 seminarforedrag i Oslo.  Riksmålsforbundet.  ISBN 978-82-7050-200-4.  kapittel.  s 75 - 85
 • Askedal, John Ole (2014). Livlig om Ivar Aasen [anmeldelse av Ottar Grepstad: Historia om Ivar Aasen. Oslo: Samlaget, 2013. 376 sider]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 17- 18
 • Askedal, John Ole (2014). Riksmålsgrammatikken. Finansavisen.  ISSN 0803-9518.  s 38- 38
 • Askedal, John Ole (2014). Some thoughts on the emergence and development of definite articles in North Germanic.
 • Askedal, John Ole (2014). Sophus Bugge og etableringen av den filologiske vitenskap i Norge.
 • Askedal, John Ole (2014). Sophus Bugge: Norsk filolog, folklorist, sprogforsker og akademisk nasjonsbygger.
 • Askedal, John Ole (2014). Vinjes kritiske klarhet [anmeldelse av Petter Blek [Finn-Erik Vinje): Punktum, punktum, komma, strek. Noen betraktninger om tegnsetting, orddannelse og normeringsdetaljer. Oslo. 208 sider]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (4), s 7- 8
 • Askedal, John Ole; Harildstad, Gudmund & Berthelsen, Kjetil (2014). Forord, I: John Ole Askedal; Kjetil Berthelsen & Gudmund Harildstad (red.),  Gunnar Reiss-Andresen: En dikter med synets tålmod.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-248-5.  forord.  s 7 - 9
 • Askedal, John Ole & Heyerdahl, Nils (2014). To norske ordbøker – en historie om paradokser. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 21- 21
 • Askedal, John Ole (2013). Ei blott til lyst – men også det [anmeldelse av: Finn-Erik Vinje: Sjærlighet og sjøttkaker. Språklige gleder og gremmelser. Oslo: Schibsted, 2012. 384 sider]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1/2013), s 7- 8
 • Askedal, John Ole (2013). En selvangivelse signert Grepstad [om Ottar Grepstad: Draumen om målet. Tilstandsrapportar frå Norge og Noreg. Oslo: Det Norske Samlaget, 2012. 526 sider]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (2), s 17- 18
 • Askedal, John Ole (2013). Fødselshjelper for fremmedspråk?. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (3), s 19- 20
 • Askedal, John Ole (2013). Hvorfor bør riksmålstilhengere interessere seg for nynorsk?.
 • Askedal, John Ole (2013). “[John Ole Askedal, Tor Guttu, Per Egil Hegge, Inger-Lise Nyheim ✝, Arthur Olav Sandved, Ole Michael Selberg] Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål. [Revidert utgave av Gorgus Coward, Riksmålsgrammatikk. Oslo: Kunnskapsforlaget].
 • Askedal, John Ole (2013). Nynorsk og språklæring. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 21- 22
 • Askedal, John Ole (2013). [Summary].
 • Askedal, John Ole (2013). To nesten like skriftspråk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 30- 31
 • Askedal, John Ole (2012). Hilsen fra Universitetet i Oslo, I: Thor Einar Hanisch (red.),  Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2011.  Portal forlag.  ISBN 978-82-92712-69-6.  kapittel.  s 198 - 199
 • Askedal, John Ole (2012). Hva står i fare for å gå tapt? Norsk-tyske relasjoner i en historisk kontekst: språk, kultur, nasjonalitet. Aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen.  50, s 28- 33
 • Askedal, John Ole (2012). Nicolai Henrich Jæger (1780–1846) – byfogd i Arendal og naturhistorisk entusiast.
 • Askedal, John Ole (2012). Nicolai Henrich Jæger (1780–1846). Byfogd i Arendal, språkmektig leksikograf og naturhistorisk entusiast. Aust-Agder-arv.  ISSN 0572-4368.  2012, s 46- 61
 • Askedal, John Ole (2012). Nicolai Henrich Jæger (1780–1846). Byfogd i Arendal, språkmektig leksikograf og naturhistorisk entusiast.
 • Askedal, John Ole (2012). Sophus Bugge.
 • Askedal, John Ole (2012). Sophus Bugge – mannen bak navnet på lesesalsbygget på Blindern.
 • Askedal, John Ole (2012). [Topologien i Grammatik over det Danske Sprog].
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Forord, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  Forord.  s 7 - 8
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Harald Bjorvands publiserte arbeider 1972–2011, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  bibliografi.  s 195 - 199
 • Askedal, John Ole (2011). Appendix VI: Romertall, I: Jon Wikene Iddeng & Camilla Cecilie Wenn (red.),  Antikkleksikon.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19309-5.  kapittel.  s 301 - 301
 • Askedal, John Ole (2011). Appendix X: Litteratur om antkken i utvalg, I: Jon Wikene Iddeng & Camilla Cecilie Wenn (red.),  Antikkleksikon.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19309-5.  Bibliografi.  s 314 - 318
 • Askedal, John Ole (2011). En ukjent kilde til Henrik Ibsens Peer Gynt? Om Nachtwachen av Bonaventura – et obskurt verk fra tysk romantisk diktning av en ikke lenger anonym forfatter.
 • Askedal, John Ole (2011). Hilsen fra Universitetet i Oslo.
 • Askedal, John Ole (2011). Hva står i fare for å gå tapt? Norsk-tyske relasjoner i en historisk kontekst: språk, kultur, nasjonalitet.
 • Askedal, John Ole (2011). Knot er greit nok!.
 • Askedal, John Ole (2011). Nicolai Henrich Jæger (1780–1846) – byfogd i Arendal, språkmektig leksikograf og naturhistorisk entusiast.
 • Askedal, John Ole (2011). Presentasjon av John Ole Askedal et al. (red.), Norrøne forvandlinger. Oslo: Vidarforlaget, 2011.
 • Askedal, John Ole (2011). Requiem for samnorsken [anmeldelse av: Pål Styrk Hansen, Vanja Røkkum Jahnsen, Eric Papazian og Arne Torp (red.): Femti år for folkemålet. Utvalgte artikler fra bladet Språklig Samling. [Oslo:] Landslaget for Språklig Samling, 2009. 406 sider]. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (4), s 17- 18

View all works in Cristin

Published Sep. 25, 2014 11:18 AM - Last modified July 1, 2019 8:51 AM