Drude Daae von der Fehr

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • von der Fehr, Drude (2017). Teater fins, selv om det er lite av det. Alain Badiou om teater, politikk og sannhet. Norsk Shakespeare Tidsskrift (1998-2001). ISSN 1501-2549. 2(3).
 • von der Fehr, Drude (2016). Abduction as the missing link between aesthetics and biology. In Tashev, Andrey; Traykova, Elka; Yanakieva, Miryana; Cobley, Paul & Kuncheva, Raya (Ed.), The Status of Thought. In Honorem Professor Ivan Mladenov. Boyan Penev Publishing Centre. ISSN 9789543228324. p. 114–130. doi: 10.24308/iass-2014-013.
 • von der Fehr, Drude (2016). Overlever menneskeligheten? In von der Fehr, Drude (Eds.), Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur. Vidarforlaget AS. ISSN 9788279902997. p. 335–355.
 • von der Fehr, Drude (2016). Begivenhetsfeltet. In von der Fehr, Drude (Eds.), Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur. Vidarforlaget AS. ISSN 9788279902997. p. 19–55.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Fehr, Drude von der (2011). Chronic Pain Syndrome Explained as a Bodily State of Preparedness for Others and why it is Hard to Cure. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 1(4), p. 257–271.
 • Fehr, Drude von der (2010). Symptomer som ikke er årsaksforklarende. Et tegnteoretisk innspill. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. p. 28–35.
 • Fehr, Drude von der (2010). Clinical Tales and the Artlike Creativity of the Body. In Stene-Johansen, Knut & Tygstrup, Frederik (Ed.), Illness in context. Brill|Rodopi. ISSN 978-90-420-2943-9. p. 51–67.
 • Fehr, Drude von der (2010). Norsk samtidsdramatikk og akademia. In Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (Ed.), Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2591-4. p. 307–327.
 • Fehr, Drude von der (2009). Thomas Bernhard´s Infectious Style. In Tarasti, Eero; Forsell, Paul & Littlefield, Richard (Ed.), Communication: Understanding/Misunderstanding. Proceedings of the 9th Congress of the IASS/AIS – Helsinki-Imatra: 11–17 June, 2007. Semiotic Society of Finland . ISSN 978-952-5431-22-3. p. 448–459.
 • Fehr, Drude von der (2009). Thomas Bernhard´s infectious style. In Tarasti, Eero; Forsell, Paul & Littlefield, Richard (Ed.), Communication: Understanding/Misunderstanding. Proceedings of the 9th Congress of the IASS/AIS – Helsinki-Imatra: 11–17 June, 2007. Semiotic Society of Finland . ISSN 978-952-5431-22-3. p. 448–459.
 • Fehr, Drude von der (2008). Skattekiste uten teoretisk bunn? Noen spørsmål omkring Hans-Thies Lehmanns bok og begrep "Postdramatisches Theater". Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310. p. 29–32.
 • Fehr, Drude von der (2004). Politikk i Ola Bauers skuespill; med spesiell vekt på Sabeltigerens sønn. In Hareide, Jorunn & Fehr, Drude von der (Ed.), Tendensar i moderne norsk dramatikk. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-5973-7. p. 155–171.
 • Fehr, Drude von der (2004). Dramaet uten personer og uten erkjennelsesbehov. In Hareide, Jorunn & Fehr, Drude von der (Ed.), Tendensar i moderne norsk dramatikk. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-5973-7. p. 314–331.
 • Fehr, Drude von der; Thommesen, Bjørn; Hanisch, Tore Jørgen & Moen, Eli (2004). Bjørn Quiller in Memoriam. Agora. ISSN 0800-7136. p. 196–209.
 • Fehr, Drude von der (2003). Helbredelsen i Oliver Sack´s selvbiografi "A Leg to Stand On", Genrer och genreproblem. Daidalos. ISSN 9171731857. p. 273–283.
 • Fehr, Drude von der (2002). Art et Instinct. In Henault, Anne; Savan, Davide; Fehr, Drude von der & Pariente, Jean-Claude (Ed.), Questions de sémiotique. Presses Universitaires de France, puf, Paris. ISSN 2-13-052463-X. p. 723–743.
 • Fehr, Drude von der (2002). Det postantropologiske drama. Om antidialogisk drama. Norsk dramatisk årbok. ISSN 0807-6693. p. 32–38.
 • Fehr, Drude von der (2002). Norwegian Drama at the Turn of the Century. Interlitteraria. ISSN 1406-0701. 1(7), p. 83–94.

View all works in Cristin

 • von der Fehr, Drude (2021). Dramatikk og metafysikk: Jon Fosse og menneskenes vilkår i verden. Vidarforlaget AS. ISBN 9788256024070. 165 p.
 • von der Fehr, Drude & Leirvåg, Siren (2019). Teater som betyr noe. Hendelse, tenkning og tilbud. . Vidarforlaget AS. ISBN 9788279904847. 260 p.
 • von der Fehr, Drude (2016). Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur. Vidarforlaget AS. ISBN 9788279902997. 392 p.
 • Fehr, Drude von der & Løvlie, Elisabeth Marie (2013). Tro på litteratur. Den religiøse vendingen fra Dante til Derrida, Fosse og Knausgård. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-138-9. 252 p.
 • Fehr, Drude von der (2008). Når kroppen tenker. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013718. 150 p.
 • Hareide, Jorunn & Fehr, Drude von der (2004). Tendensar i moderne norsk dramatikk. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5973-7. 333 p.
 • Henault, Anne; Savan, Davide; Fehr, Drude von der & Pariente, Jean-Claude (2002). Questions de sémiotique. Presses Universitaires de France, puf, Paris. ISBN 2-13-052463-X.
 • Fehr, Drude von der (2002). Ouestions de sémiotique. Presses Universitaires de France. ISBN 2-13-052463-X. 1. 758 p.

View all works in Cristin

 • von der Fehr, Drude (2014). Kroppslig erkjennelse.
 • von der Fehr, Drude (2014). Blind. Fremvisning og foredrag ved Drude von der Fehr.
 • von der Fehr, Drude (2014). Kunst har en biologisk evne.
 • von der Fehr, Drude (2014). Litteratur og biologi - noen betraktninger.
 • von der Fehr, Drude (2014). Body Knowledge and Aesthetics.
 • von der Fehr, Drude (2014). Abduction as the Missing Link between Aesthetics and Biology.
 • von der Fehr, Drude (2014). En samtale om "Tro på litteratur". Elisabeth Løvlie og Drude von der Fehr.
 • von der Fehr, Drude (2014). Fosses seneste dramatikk som utprøving av ulike trostilstander.
 • Fehr, Drude von der (2013). "Smerten ved å leve en litterær bevissthet".
 • Fehr, Drude von der (2012). Tro (belief) som møtested mellom estetikk, teologi og biologi.
 • Fehr, Drude von der (2012). Naturvitenskapens fattige fetter. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Fehr, Drude von der (2012). Jon Fosse "Skuggar": Det litterære språket er det sted der religionen kan komme til uttrykk.
 • Fehr, Drude von der (2012). Performativity and the post-dramatic; contemporary theory and textual practice.
 • Fehr, Drude von der (2011). "Eg er død". Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. p. 26–28.
 • Fehr, Drude von der (2011). Teatret som laboratorium. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310. p. 60–63.
 • Fehr, Drude von der (2011). Når ord blir fattige/Hvordan finner vi et språk for katastrofen?
 • Fehr, Drude von der (2011). Samtale med Tor Inge Tønnessen idéfestivalen "Menneskekroppen". Hva foregår i en bevisstløs kropp?
 • Fehr, Drude von der (2011). Estetiske erfaringer som biologiske erkjennelseshandlinger.
 • Fehr, Drude von der & Roll, Pia Maria (2011). "Over Evne III".
 • Fehr, Drude von der & von der Fehr, Marius (2010). Hva er performativitet? Performativitet i teori og praksis: Handling, hendelse og erfaring. Kan verbal og teatral kunst snarere handle enn bety?
 • Fehr, Drude von der (2010). Subjektivitet som litterært kvalitetskriterium. Biblioteket. ISSN 1891-6627. p. 46–55.
 • Fehr, Drude von der (2010). Over Evne III.
 • Fehr, Drude von der (2010). Emotional Certainty and Belief.
 • Fehr, Drude von der (2009). The Street Scene, teaterforestilling, Drude von der Fehr presenterer problemstillinger fra sin bok "Når kroppen tenker".
 • Fehr, Drude von der (2009). Hemningsløs subjektivitet og klisjefylt skjønnmaling. Om sykdom, smerte og sorg i ny sakprosa. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 15, p. 44–51.
 • Fehr, Drude von der (2009). Sannhetspretensjoner og kvalitetskriterier i sakprosa: Hva er god sakprosa? [Newspaper]. Lillehammer, Undseth-dagene, Prosa-samtalen.
 • Fehr, Drude von der (2009). Et slag for det subjektive. [Newspaper]. Bergens tidende.
 • Fehr, Drude von der (2009). Viktige vitnespyrd. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Fehr, Drude von der (2009). What is Art for ? And Why does It Work?
 • Fehr, Drude von der (2009). Litteraturen og grensen til det subjektive.
 • Fehr, Drude von der (2009). Hysteri i litteraturen.
 • Fehr, Drude von der (2008). Medvirkning i teaterstykket The Street Scene av Pia Maria Roll.
 • Fehr, Drude von der (2008). The Street Scene.
 • Fehr, Drude von der (2008). Nytt teater/Nytt språk. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. 84, p. 111–114.
 • Fehr, Drude von der (2008). Teksten som puster og som smitter. Utflukt. ISSN 0804-9327. 2/3, p. 43–49.
 • Fehr, Drude von der (2008). Intervju i Scenerom om medvirkning i teaterstykket The Street Scene av Pia Maria Roll. [Radio]. NRK, Scenerom P2.
 • Fehr, Drude von der (2008). Interaksjon. Radio Novas litteraturmagasin:Tekstbehandlingsprogrammets live-sending fra Blå tirsdag 18.november kl. 19. [Radio]. Blå, Oslo.
 • Fehr, Drude von der (2008). Blir vi friske av bøker? [Newspaper]. Klassekampen.
 • Fehr, Drude von der (2008). Når kroppen tenker/kunnskap og praksis.
 • Fehr, Drude von der (2008). Panelsamtal i plenum med redaktörerna för boken Is there a Nordic Feminism?
 • Fehr, Drude von der (2008). JOn Fosse "Eg er vinden". En rituell samtidsdramatikk?
 • Fehr, Drude von der (2007). Vakker introduksjon til Jon Fosses dramatikk. Nordisk tidskrift. 83(1), p. 91–93.
 • Fehr, Drude von der (2007). Tekstbehandlingsprogrammet: Tekst i teatret. [Radio]. Radio Nova.
 • Fehr, Drude von der (2007). Thomas Bernhard: Stilens fysiologi, kommunikative kontekst og forfatterintensjon.
 • Fehr, Drude von der (2007). Ritual and Belief. Jon Fosse "Eg er vinden".
 • Fehr, Drude von der (2007). Når det gjelder den sene Fosse; kan vi snakke om rituelle drama, men uten en metafysikk?
 • Fehr, Drude von der (2007). Thomas Bernhard: Stilens fysiologi, kommunikativ kontekst og forfatterintensjon.
 • Fehr, Drude von der (2007). Thomas Bernhard´s Style: A Pragmatic Use of Disease in Literature.
 • Fehr, Drude von der (2007). Diagnosers fysiologiske og fenomenologiske premisser.
 • Fehr, Drude von der (2007). Hva møtet med medisinen kan tilføre litteraturforskningen.
 • Fehr, Drude von der (2006). Ta vare på fagkritikken. Bulletine. ISSN 1503-5247. p. 6–7.
 • Fehr, Drude von der (2006). Gørr kjedelige forskjeller. [Newspaper]. Bergen.
 • Fehr, Drude von der (2006). Har sykdom og litteratur noe felles? To forsøk på å bekjempe kropp/sjel dualismen.
 • Fehr, Drude von der (2006). Et likestilt Ilos?
 • Fehr, Drude von der (2006). Fra forskerrekrutt til forskerkarriere.
 • Fehr, Drude von der (2006). Efaring, praksis og kvalitet.
 • Fehr, Drude von der (2005). Mine arbeider innenfor feltet "Litteratur og sykdom".
 • Fehr, Drude von der (2005). selvskading sett fra et tegnteoretisk synspunkt.
 • Fehr, Drude von der (2005). Smerte som indeks. vane og brudd med kausalitet.
 • Fehr, Drude von der (2005). Performativitet og samtidsdramatikk.
 • Fehr, Drude von der (2004). Jon Fosse.
 • Fehr, Drude von der (2004). Kva er det i Fosses tekstar som appellerer så sterkt både til eit ålment publikum og til meir forskningsbasert aktivitet?
 • Fehr, Drude von der (2004). Kva er det i Fosses tekstar som appellerer så sterkt til eit ålment publikum og til meir forskningsbasert aktivitet?
 • Fehr, Drude von der (2004). Teater kan være viktig. [Newspaper]. Vårt land.
 • Fehr, Drude von der (2004). Intervju om samtidsdramatikk. [Radio]. NRK, Kulturnytt.
 • Fehr, Drude von der (2004). Tendenser i norsk samtidsdramatikk. [Internet]. Nettavisen.
 • Fehr, Drude von der (2004). Kommentar til Lars Sætre.
 • Fehr, Drude von der (2004). A.R.Luria and the Call for a "Romantic Science".
 • Fehr, Drude von der (2004). Symptom som symbol og mening.
 • Fehr, Drude von der (2004). Erfaring og sansning.
 • Fehr, Drude von der (2003). Om leserens møte med en tekst.
 • Fehr, Drude von der (2003). Erfaring og praksis.
 • Fehr, Drude von der (2003). Litt om konferansens målsetting.
 • Fehr, Drude von der (2001). "Dødsvariasjonar" og Fosses drama.

View all works in Cristin

Published Jan. 10, 2022 3:30 PM - Last modified Jan. 11, 2022 9:59 AM