Drude von der Fehr

Professor em.
Image of Drude von der Fehr
Username
Postal address P.O.Box 1003 Blindern Norway ILOS 0315 Oslo

Academic interests

Semiotics, humanistic disease and health research, contemporary drama, performativity, literature, literature and religion, Dante Alighieri, Jon Fosse.

Tags: Semiotics, Contemporary drama, Dante, Jon Fosse, Literature, Comparative literature

Publications

"Når kroppen tenker" er en bok om teori og praksis innenfor det tverrfaglige forskningsfeltet "Humanistisk sykdomsforskning". Universitetsforlaget, 3. september 2008

Upublisert artikkel under Infectio-prosjektet (i skjæringspunktet mellom litteraturvitenskap og medisin): "Clinical Tales and the Artlike Creativity of the Body". Artikkel publisert i et spesialnummer, "Peirce and the Study of Literature", av Recherches Semiotic sémiotiques Inquiry, Canada: "Literature and the Somatic Body: Autobiographical Identity and Indexical Pain" Medredaktør av og bidragyter i boken "Questions de sémiotique", PUF; Paris 2002. Redaktør av (sammen med Jorunn Hareide) og bidragsyter i boken "Tendensar i norsk samtiddramatikk", Samlaget 2004

 • von der Fehr, Drude (2017). Teater fins, selv om det er lite av det. Alain Badiou om teater, politikk og sannhet. Norsk Shakespeare Tidsskrift (1998-2001).  ISSN 1501-2549.  2(3)
 • von der Fehr, Drude (2016). Abduction as the missing link between aesthetics and biology, In Andrey Tashev; Elka Traykova; Miryana Yanakieva; Paul Cobley & Raya Kuncheva (ed.),  The Status of Thought. In Honorem Professor Ivan Mladenov.  Boyan Penev Publishing Centre.  ISBN 9789543228324.  kapittel.  s 114 - 130
 • von der Fehr, Drude (2016). Begivenhetsfeltet, I: Drude von der Fehr (red.),  Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur.  Vidarforlaget AS.  ISBN 9788279902997.  kapittel.  s 19 - 55
 • von der Fehr, Drude (2016). Overlever menneskeligheten?, I: Drude von der Fehr (red.),  Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur.  Vidarforlaget AS.  ISBN 9788279902997.  kapittel.  s 335 - 355
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Fehr, Drude von der (2011). Chronic Pain Syndrome Explained as a Bodily State of Preparedness for Others and why it is Hard to Cure. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  1(4), s 257- 271 Show summary
 • Fehr, Drude von der (2010). Clinical Tales and the Artlike Creativity of the Body, In Knut Stene-Johansen & Frederik Tygstrup (ed.),  Illness in context.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-2943-9.  I - Clinic.  s 51 - 67
 • Fehr, Drude von der (2010). Norsk samtidsdramatikk og akademia, I: Per Thomas Andersen; Steinar Gimnes & Pil Dahlerup (red.),  Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2591-4.  Del III.  s 307 - 327
 • Fehr, Drude von der (2010). Symptomer som ikke er årsaksforklarende. Et tegnteoretisk innspill. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  s 28- 35 Show summary
 • Fehr, Drude von der (2009). Thomas Bernhard´s Infectious Style, In Eero Tarasti; Paul Forsell & Richard Littlefield (ed.),  Communication: Understanding/Misunderstanding. Proceedings of the 9th Congress of the IASS/AIS – Helsinki-Imatra: 11–17 June, 2007.  Semiotic Society of Finland.  ISBN 978-952-5431-22-3.  Volume I.  s 448 - 459
 • Fehr, Drude von der (2009). Thomas Bernhard´s infectious style, In Eero Tarasti; Paul Forsell & Richard Littlefield (ed.),  Communication: Understanding/Misunderstanding. Proceedings of the 9th Congress of the IASS/AIS – Helsinki-Imatra: 11–17 June, 2007.  Semiotic Society of Finland.  ISBN 978-952-5431-22-3.  volume 1.  s 448 - 459
 • Fehr, Drude von der (2008). Skattekiste uten teoretisk bunn? Noen spørsmål omkring Hans-Thies Lehmanns bok og begrep "Postdramatisches Theater". Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (1), s 29- 32
 • Fehr, Drude von der (2004). Dramaet uten personer og uten erkjennelsesbehov, I: Jorunn Hareide & Drude von der Fehr (red.),  Tendensar i moderne norsk dramatikk.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5973-7.  Del IV, Kap.3.  s 314 - 331
 • Fehr, Drude von der (2004). Politikk i Ola Bauers skuespill; med spesiell vekt på Sabeltigerens sønn, I: Jorunn Hareide & Drude von der Fehr (red.),  Tendensar i moderne norsk dramatikk.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5973-7.  Del II, kap. 4.  s 155 - 171
 • Fehr, Drude von der; Thommesen, Bjørn; Hanisch, Tore Jørgen & Moen, Eli (2004). Bjørn Quiller in Memoriam. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4), s 196- 209
 • Fehr, Drude von der (2003). Helbredelsen i Oliver Sack´s selvbiografi "A Leg to Stand On", I:  Genrer och genreproblem.  Daidalos.  ISBN 9171731857.  4. Självbiografiska problem.  s 273 - 283
 • Fehr, Drude von der (2002). Art et Instinct, I: Anne Henault; Davide Savan; Drude von der Fehr & Jean-Claude Pariente (red.),  Questions de sémiotique.  Presses Universitaires de France, puf, Paris.  ISBN 2-13-052463-X.  s 723 - 743 Show summary
 • Fehr, Drude von der (2002). Det postantropologiske drama. Om antidialogisk drama. Norsk dramatisk årbok.  ISSN 0807-6693.  s 32- 38
 • Fehr, Drude von der (2002). Norwegian Drama at the Turn of the Century. Interlitteraria.  ISSN 1406-0701.  1(7), s 83- 94

View all works in Cristin

 • von der Fehr, Drude (red.) (2016). Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur. Vidarforlaget AS.  ISBN 9788279902997.  392 s.
 • Fehr, Drude von der & Løvlie, Elisabeth Marie (2013). Tro på litteratur. Den religiøse vendingen fra Dante til Derrida, Fosse og Knausgård. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-138-9.  252 s.
 • Fehr, Drude von der (2008). Når kroppen tenker. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013718.  150 s.
 • Hareide, Jorunn & Fehr, Drude von der (red.) (2004). Tendensar i moderne norsk dramatikk. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5973-7.  333 s.
 • Fehr, Drude von der (2002). Ouestions de sémiotique. Presses Universitaires de France.  ISBN 2-13-052463-X.  758 s. Show summary
 • Henault, Anne; Savan, Davide; Fehr, Drude von der & Pariente, Jean-Claude (red.) (2002). Questions de sémiotique. Presses Universitaires de France, puf, Paris.  ISBN 2-13-052463-X.

View all works in Cristin

 • von der Fehr, Drude (2014). Abduction as the Missing Link between Aesthetics and Biology.
 • von der Fehr, Drude (2014). Blind. Fremvisning og foredrag ved Drude von der Fehr.
 • von der Fehr, Drude (2014). Body Knowledge and Aesthetics.
 • von der Fehr, Drude (2014). En samtale om "Tro på litteratur". Elisabeth Løvlie og Drude von der Fehr.
 • von der Fehr, Drude (2014). Fosses seneste dramatikk som utprøving av ulike trostilstander.
 • von der Fehr, Drude (2014). Kroppslig erkjennelse.
 • von der Fehr, Drude (2014). Kunst har en biologisk evne.
 • von der Fehr, Drude (2014). Litteratur og biologi - noen betraktninger.
 • Fehr, Drude von der (2013). "Smerten ved å leve en litterær bevissthet".
 • Fehr, Drude von der (2012). Jon Fosse "Skuggar": Det litterære språket er det sted der religionen kan komme til uttrykk.
 • Fehr, Drude von der (2012, 31. januar). Naturvitenskapens fattige fetter.  Klassekampen.
 • Fehr, Drude von der (2012). Performativity and the post-dramatic; contemporary theory and textual practice.
 • Fehr, Drude von der (2012). Tro (belief) som møtested mellom estetikk, teologi og biologi.
 • Fehr, Drude von der (2011). "Eg er død". Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (4), s 26- 28
 • Fehr, Drude von der (2011). Estetiske erfaringer som biologiske erkjennelseshandlinger.
 • Fehr, Drude von der (2011). Når ord blir fattige/Hvordan finner vi et språk for katastrofen?.
 • Fehr, Drude von der (2011). Samtale med Tor Inge Tønnessen idéfestivalen "Menneskekroppen". Hva foregår i en bevisstløs kropp?.
 • Fehr, Drude von der (2011). Teatret som laboratorium. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (2), s 60- 63
 • Fehr, Drude von der & Roll, Pia Maria (2011). "Over Evne III".
 • Fehr, Drude von der (2010). Emotional Certainty and Belief.
 • Fehr, Drude von der (2010). Over Evne III.
 • Fehr, Drude von der (2010). Subjektivitet som litterært kvalitetskriterium. Biblioteket.  ISSN 1891-6627.  (1), s 46- 55
 • Fehr, Drude von der & von der Fehr, Marius (2010). Hva er performativitet? Performativitet i teori og praksis: Handling, hendelse og erfaring. Kan verbal og teatral kunst snarere handle enn bety?.
 • Fehr, Drude von der (2009, 31. mars). Et slag for det subjektive.  Bergens tidende.
 • Fehr, Drude von der (2009). Hemningsløs subjektivitet og klisjefylt skjønnmaling. Om sykdom, smerte og sorg i ny sakprosa. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  15, s 44- 51
 • Fehr, Drude von der (2009). Hysteri i litteraturen.
 • Fehr, Drude von der (2009). Litteraturen og grensen til det subjektive.
 • Fehr, Drude von der (2009, 29. mai). Sannhetspretensjoner og kvalitetskriterier i sakprosa: Hva er god sakprosa?.  Lillehammer, Undseth-dagene, Prosa-samtalen.
 • Fehr, Drude von der (2009). The Street Scene, teaterforestilling, Drude von der Fehr presenterer problemstillinger fra sin bok "Når kroppen tenker".
 • Fehr, Drude von der (2009, 03. april). Viktige vitnespyrd.  Klassekampen.
 • Fehr, Drude von der (2009). What is Art for ? And Why does It Work?. Show summary
 • Fehr, Drude von der (2008, 12. januar). Blir vi friske av bøker?.  Klassekampen.
 • Fehr, Drude von der (2008, 18. november). Interaksjon. Radio Novas litteraturmagasin:Tekstbehandlingsprogrammets live-sending fra Blå tirsdag 18.november kl. 19. [Radio].  Blå, Oslo.
 • Fehr, Drude von der (2008, 16. september). Intervju i Scenerom om medvirkning i teaterstykket The Street Scene av Pia Maria Roll. [Radio].  NRK, Scenerom P2.
 • Fehr, Drude von der (2008). JOn Fosse "Eg er vinden". En rituell samtidsdramatikk?.
 • Fehr, Drude von der (2008). Medvirkning i teaterstykket The Street Scene av Pia Maria Roll.
 • Fehr, Drude von der (2008). Nytt teater/Nytt språk. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  84, s 111- 114 Show summary
 • Fehr, Drude von der (2008). Når kroppen tenker/kunnskap og praksis. Show summary
 • Fehr, Drude von der (2008). Panelsamtal i plenum med redaktörerna för boken Is there a Nordic Feminism?.
 • Fehr, Drude von der (2008). Teksten som puster og som smitter. Utflukt.  ISSN 0804-9327.  2/3, s 43- 49
 • Fehr, Drude von der (2008). The Street Scene.
 • Fehr, Drude von der (2007). Diagnosers fysiologiske og fenomenologiske premisser. Show summary
 • Fehr, Drude von der (2007). Hva møtet med medisinen kan tilføre litteraturforskningen.
 • Fehr, Drude von der (2007). Når det gjelder den sene Fosse; kan vi snakke om rituelle drama, men uten en metafysikk?.
 • Fehr, Drude von der (2007). Ritual and Belief. Jon Fosse "Eg er vinden".
 • Fehr, Drude von der (2007, 27. november). Tekstbehandlingsprogrammet: Tekst i teatret. [Radio].  Radio Nova.
 • Fehr, Drude von der (2007). Thomas Bernhard: Stilens fysiologi, kommunikativ kontekst og forfatterintensjon.
 • Fehr, Drude von der (2007). Thomas Bernhard: Stilens fysiologi, kommunikative kontekst og forfatterintensjon.
 • Fehr, Drude von der (2007). Thomas Bernhard´s Style: A Pragmatic Use of Disease in Literature. Show summary
 • Fehr, Drude von der (2007). Vakker introduksjon til Jon Fosses dramatikk. Nordisk tidskrift.  83(1), s 91- 93
 • Fehr, Drude von der (2006). Efaring, praksis og kvalitet.
 • Fehr, Drude von der (2006, 22. juni). Gørr kjedelige forskjeller.  Bergen.
 • Fehr, Drude von der (2006). Ta vare på fagkritikken. Bulletine.  ISSN 1503-5247.  (2.06), s 6- 7
 • Fehr, Drude von der (2006). Et likestilt Ilos?.
 • Fehr, Drude von der (2006). Fra forskerrekrutt til forskerkarriere.
 • Fehr, Drude von der (2006). Har sykdom og litteratur noe felles? To forsøk på å bekjempe kropp/sjel dualismen. Show summary
 • Fehr, Drude von der (2005). Mine arbeider innenfor feltet "Litteratur og sykdom".
 • Fehr, Drude von der (2005). Performativitet og samtidsdramatikk.
 • Fehr, Drude von der (2005). Smerte som indeks. vane og brudd med kausalitet.
 • Fehr, Drude von der (2005). selvskading sett fra et tegnteoretisk synspunkt.
 • Fehr, Drude von der (2004). A.R.Luria and the Call for a "Romantic Science".
 • Fehr, Drude von der (2004). Erfaring og sansning.
 • Fehr, Drude von der (2004, 13. august). Intervju om samtidsdramatikk. [Radio].  NRK, Kulturnytt.
 • Fehr, Drude von der (2004). Jon Fosse.
 • Fehr, Drude von der (2004). Kommentar til Lars Sætre.
 • Fehr, Drude von der (2004). Kva er det i Fosses tekstar som appellerer så sterkt både til eit ålment publikum og til meir forskningsbasert aktivitet?.
 • Fehr, Drude von der (2004). Kva er det i Fosses tekstar som appellerer så sterkt til eit ålment publikum og til meir forskningsbasert aktivitet?.
 • Fehr, Drude von der (2004). Symptom som symbol og mening.
 • Fehr, Drude von der (2004, 11. august). Teater kan være viktig.  Vårt land.
 • Fehr, Drude von der (2004, 20. august). Tendenser i norsk samtidsdramatikk. [Internett].  Nettavisen.
 • Fehr, Drude von der (2003). Erfaring og praksis.
 • Fehr, Drude von der (2003). Litt om konferansens målsetting.
 • Fehr, Drude von der (2003). Om leserens møte med en tekst.
 • Fehr, Drude von der (2001). Art and Instinct.
 • Fehr, Drude von der (2001). "Det kan ikke være noen forskjell som ikke gjør en forskjell" (James). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  s 259- 262 Show summary
 • Fehr, Drude von der (2001). Difference and Gender: A Feminist Pragmatist Epistemology.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 12:01 PM - Last modified Jan. 11, 2018 2:12 PM