Irene Iversen

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] ##}
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo
{## [call[person:affiliation, {, primaryunit, :, false, ,, hidestudentaff, :, false, }]] ##}

 

 

Publications

 • Rønning, Helge & Iversen, Irene (2017). Litteraturhistorikeren, En litterær veiviser. Kritikeren, litteraturhistorikeren og forfatteren Willy Dahl 90 år. Bodoni forlag. ISSN 978-82-7128-891-4. p. 104–112.
 • Iversen, Irene (2017). Farvel til arbeiderlitteraturen? Om Nils Johan Ruds problematiske forhold til arbeiderlitteraturbegrepet etter krigen. In Hamm, Christine; Mathisen, Ingrid Nestås & Neple, Anemari (Ed.), Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-90359-98-5. p. 53–68.
 • Iversen, Irene (2013). Mellom det private og det offentlige. Litteraturkritikeren Mathilde Schjøtt i det moderne gjennombrudd, Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3594-9. p. 158–179.
 • Iversen, Irene (2011). "...som et gjerde med store huller." Om kvinnelige aktører i kunst- og litteraturfeltet. In Kolrud, Kristine (Eds.), Kvinners blikk på kunst. Festskrift til Anne Wichstrøm på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 9788270996568. p. 125–142.
 • Iversen, Irene (2010). "Kjære Tob!" Venninnebrev til Torborg Nedreaas. In Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (Ed.), Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2591-4. p. 149–162.
 • Iversen, Irene (2010). "L'impossible discours biographique?". In Maingueneau, Dominique & Østenstad, Inger (Ed.), Au-delà des oeuvres. Les voies de l'analyse du discours littéraire. L'Harmattan. ISSN 978-2-296-11994-9. p. 147–172.
 • Iversen, Irene (2008). Hva vil vi med biografien? In Arping, Åsa; Nordenstam, Anna & Widegren, Kajsa (Ed.), Moderniteter: Text, bild, kön. En vänbok till Ingrid Holmquist. Makadam Förlag. ISSN 9789170610516. p. 86–101.
 • Iversen, Irene (2003). "Torborg Nedreaas' stemmer", Mellom mediene. Unipub forlag. ISSN 82-7477-138-9. p. 93–103.
 • Iversen, Irene (2003). "Christine Hamm. Medlidenhet og melodrama. Amalie Skrams litteraturkritikk og ekteskapsromaner." Opposisjon (førsteopponent). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 115–131.
 • Iversen, Irene (2000). «Er De ikke en Dame?Om kjønn, diskurser og definisjonsmakt i det moderne gjennombrudds tid». In Barlyng, Marianne; Mortensen, Klaus P. & Sanders, Karin (Ed.), På tværs. Spring forlag. København. ISSN 87-90326-33-4. p. 158–177.
 • Iversen, Irene (2000). «Kjønn og estetikk» (ny versjon), Historie, forståelse og fortolkning, 3. utgave. Gyldendal Akademisk. p. 407–441.
 • Iversen, Irene (1999). ¿Innledning¿, i Kari Melby red., Kjønnenes møte med det moderne, ss 1-12, NTNU, Trondheim 1999. In Melby, Kari (Eds.), Kjønnenes møte med det moderne,. Senter for kvinneforskning, NTNU Trondheim.
 • Langås, Unni; Iversen, Irene & Rønning, Anne Birgitte (1996). Det talende fravær. Kroppen og barnet i Gunvor Hofmos tidlige dikt, Modernismens kjønn. Pax. p. 213–228.
 • Linneberg, Arild & Iversen, Irene (1983). Edb-register over «litteraturkritikkens historie i Norge». Norskrift. ISSN 0800-7764. p. 84–98.

View all works in Cristin

 • Iversen, Irene; Hareide, Jorunn; Aasen, Elisabeth & Staalesen, Gunnar (2017). En litterær veiviser. Kritikeren, litteraturhistorikeren og forfatteren Willy Dahl 90 år. Bodoni forlag. ISBN 978-82-7128-891-4. 312 p.
 • Iversen, Irene (2002). Feministisk litteraturteori. Pax Forlag. ISBN 82-530-1945-9. 342 p.
 • Iversen, Irene & Reinton, Ragnhild Evang (2001). Litteratur og erfaring. Spartacus Forlag. ISBN 0942-752X.
 • Krogh, Thomas; Endresen, Rolf Theil; Iversen, Irene & Reinton, Ragnhild Evang (2000). Historie, forståelse og fortolkning. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-417-1179-4. 462 p.
 • Iversen, Irene & Rønning, Anne Birgitte (1996). Modernismens kjønn. Pax Forlag, Oslo. ISBN 82-530-1811-8. 292 p.
 • Engelstad, Irene; Hareide, Jorunn; Iversen, Irene; Steinfeld, Torill & Øverland, Janneken (1990). Norsk kvinnelitteraturhistorie bind 3. Pax Forlag, Oslo. ISBN 82-530-1498-8.
 • Beyer, Edvard; Linneberg, Arild; Moi, Morten & Iversen, Irene (1990). Norsk litteraturkritikks historie, bind I: 1770 - 1848. Forord ved redaksjonen (Beyer, Iversen, Linneberg, Moi). Universitetsforlaget. ISBN 8200066231. 320 p.

View all works in Cristin

 • Neple, Anemari; Sørbø, Jan Inge & Iversen, Irene (2019). Merke etter liv. Om Torborg Nedreaas og Marie Takvam. Samtale med Irene Iversen og Jan Inge Sørbø. Ledet av Anemari Neple.
 • Buvik, Per; Iversen, Irene & Neple, Anemari (2018). Torborg Nedreaas-seminaret 2018: "Jenter fra Bergen". Samtale om og omkring Torborg Nedreaas' forfatterskap med Irene Iversen, Gunnar Staalesen og Anemari Neple. Ledet av Per Buvik (lagt ut som podcast under Litteraturhuset i Bergen).
 • Neple, Anemari; Iversen, Irene & Syed, Grethe Fatima (2017). Torborg Nedreaas' 111-årsdag. Panelsamtale: Irene Iversen, Grethe F. Syéd og Anemari Neple.
 • Iversen, Irene (2007). Le discours biographique.
 • Iversen, Irene (2006). Person og institusjon. Torborg Nedreaas i kontekst.
 • Iversen, Irene (2006). ”Torborg Nedreaas og Bergen. Torborg Nedraas’ bilder av Bergen og byens bilde av forfatteren”.
 • Iversen, Irene (2006). ”Østavind og uværstid”. Torborg Nedreaas på Stord og i den kalde krigen”. Torborg Nedraas-dagane, Stord.
 • Iversen, Irene (2005). Bergen og verden. Torborg Nedreaas’ liv og forfatterskap.
 • Iversen, Irene (2005). Kjønn, diskurs, genre. Fru Inés, Amalie Skrams romaneksperiment.
 • Iversen, Irene (2005). Fru Inés. Amalie Skrams romaneksperiment.
 • Iversen, Irene (2004). Litteraturen som hjemsted. Hanne Ørstaviks Uke 43.
 • Iversen, Irene (2003). Kjønnsdiskursen i Leo Tolstojs, Kreuzersonaten.
 • Iversen, Irene (2003). Blikk, speil og begjær. Tre naturalistiske/impresjonistiske kvinneportretter, Zolas Nana, Manets Nana og Christian Krohgs Albertine.
 • Iversen, Irene (2000). «Faglige og forskningspolitiske erfaringer fra to kvinnelitteraturhistoriske prosjekter, Norsk kvinnelitteraturhistorie, Oslo 1988-90 og Nordisk kvindelitteraturhistorie, København 1993 - 1998».
 • Iversen, Irene (1999). ¿Jane Eyre, en roman av Charlotte Brontë¿, i Boktilsynet, NRK, 23.3. 1999.
 • Iversen, Irene (1999). ¿Jeg svner en diskusjon om implikasjonene av teoriene og begrepene vi bruker¿, Intervju ved Gro Hanne Aas i Min vei til kvinneforskning, Kvinneforskning nr. 1, 1999. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. p. 64–79.
 • Iversen, Irene (1999). Lifting the Veil. Conflicting Sexual and Aesthetic Discourses in the Scandinavian Modern Breakthrough. Forelesning på forskerkurset ¿Spaces, Visions, and Voices. Gender and the Institution of Art¿ ved Senter for kvinneforskning, 16. og 17. september 1999.

View all works in Cristin

Published Aug. 26, 2022 1:26 PM - Last modified Aug. 26, 2022 1:26 PM

Projects

No ongoing projects