Jan Ivar Bjørnflaten

Professor emeritus
Image of Jan Ivar Bjørnflaten
Username
Postal address ILOS P.O.Box 1003 Blindern 0315 Oslo Norway

Bakgrunn

Professor i slaviske språk ved UiO siden 1988.
Magistergrad i slavisk språkvitenskap UiO 1978. Universitetsstipendiat/førsteamanuensis UiT 1979-84. Visiting Scholar University of California at Los Angeles (UCLA) 1982-83. Vit.ass./førsteamanuensis UiO 1984-88. Dr.philos. UiO 1988. Bestyrer Institutt for østeuropeiske og orientalske studier 1990-92 og 1994-97. Professor II russisk språkvitenskap UiT 1993-96. Forskningsopphold Universität Göttingen høst 1997. Bestyrer Det norske universitetssenter i St.Petersburg 1998-2000. Professor II i russisk språkvitenskap UiB 2000-07. Medlem av Den internasjonale slavistkomité 2004-. Leder Norsk slavistforbund 2007-2010.

Faglige kompetanseområder

Russisk språkvitenskap,
Russisk språkhistorie og dialektologi
Sammenlignende slavisk språkvitenskap
Gammelkirkeslavisk
Eldre slavisk historie og forhistorie
Bulgarsk språk
Historisk språkvitenskap

Tags: Russisk, Russland, Russisk språkhistorie, Språkvitenskap, Dialektologi, Slavisk, Gammelkirkeslavisk, Bulgarsk
Published Sep. 23, 2010 12:00 PM - Last modified July 1, 2019 8:47 AM