English version of this page

Om HF:Studio

HF:Studio er et læringssenter og støttemiljø for ansatte ved Det humanistiske fakultet.

Bildet kan inneholde: hånd, har, kontorrekvisita, skriveinstrument tilbehør, tre.HF:Studio tilrettelegger for at undervisere kan utvikle undervisningsopplegg med høy kvalitet ved bruk av IKT, og utveksle erfaringer og innovative løsninger med kolleger.

Vi tilbyr online tjenester, support og kunnskapsdeling, og er kontaktpunkt for brukerstøtte innen bruk av IT og digitale verktøy i utdanning. Vi har et studio for digital innholdsproduksjon i Sophus Bugges hus, og et podkaststudio i Niels Treschows hus.

HF:Studio skal være stedet å gå til for å utforske og implementere undervisningsformer, læringsprosesser og -teknologier ved Det humanistiske fakultet.

Prosjektet går over to år, med mål om en langvarig etablering fra 2023. Prosjektet er finansiert med bevilgninger fra SK-ITU ved UiO. 


Les mer om satsingen:

Teams

Still spørsmål om bruk og planlegging av digital og hybrid undervisning, få svar av eksperter og kollegaer og søk opp problemer andre har fått hjelp med før. Teams-rommet er åpent for alle på UiO med pålogging.

HF:Studio på Teams

Kontakt

E-post: hf-studio@hf.uio.no
Telefon: 228 54050 (hverdager kl. 08-16)

Drop-in: Torsdager kl. 10-13

Spørsmål om digital undervisning?