English version of this page

Om HF:Studio

Bildet kan inneholde: hånd, har, kontorrekvisita, skriveinstrument tilbehør, tre.HF:Studio er et kompetansemiljø innen digital og hybrid undervisning for ansatte ved Det humanistiske fakultet. Satsingen tilrettelegger for at undervisere kan utvikle undervisningsopplegg med høy kvalitet ved bruk av IKT, og utveksle erfaringer og innovative løsninger med kolleger.

Vi tilbyr online tjenester, support og kunnskapsdeling, og er kontaktpunkt for førstelinje brukerstøtte innen bruk av IT og digitale verktøy i utdanning. Et fysisk studio for digital innholdsproduksjon skal bygges opp i Sophus Bugges hus.

HF:Studio skal være stedet å gå til for å utforske og implementere undervisningsformer, læringsprosesser og -teknologier ved Det humanistiske fakultet.

Prosjektet går over ett år, med mål om en langvarig etablering. Prosjektet er finansiert med en bevilgning på 1,75 millioner kroner fra UiO. 


Les mer om satsingen:

Teams

Her kan du stille spørsmål om bruk og planlegging av digital og hybrid undervisning, få svar av eksperter og kollegaer og søke opp problemer andre har fått hjelp med før. 

Teams-rommet er åpent for alle på UiO med pålogging.

Til HF:Studio på Teams

Kontakt

E-post: hf-studio@hf.uio.no
Telefon: 228 54050 (hverdager kl. 08 - 16)
​​​​​​​NB: Redusert bemanning 4. - 8. oktober

Spørsmål om digital undervisning?

Finn ut hvem du skal kontakte om hva.