Undervisningsstøtte

  • Vi driver HFs brukerstøtte innen IT i utdanning
  • Vi har en digital vaktmester og yter akutthjelp i undervisningsrom
  • Vi bistår med opplæring av studentassistenter 
  • Vi tilrettelegger for kollegaveiledning og erfaringsdeling
  • Vi utreder bruk av egnede undervisningsmetoder, plattformer og verktøy
  • Vi utforsker og implementerer nye undervisningsformer, læringsprosesser og -teknologier.
  • Vi har utlån av utstyr til digital og hybrid undervisning
  • Vi har støtte til søknader (f.eks. til Diku) innenfor vårt kjerneområde (IT i utdanning)
  • Vi administrerer fakultetets LINK-timer

Undervisningsportal (kommer)

Studentassistenter ved HF

Hybridundervisning

Søknadsstøtte (kommer)

 

Publisert 18. mai 2021 15:32 - Sist endret 16. juni 2021 10:13