Elisabeth Ellingsen

Professor Emeritus
Image of Elisabeth Ellingsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22 85 42 93 +47 22 85 62 27 (Ekspedisjon)
Room Henrik Wergeland 338
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus 3. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern N-0317 Oslo
Tags: Norwegian Language

Publications

Ellingsen E 2015: "Alle spiller. Jeg tror det er derfor det heter Et dukkehjem." Om litterær fortolkning i en andrespråkskontekst. I Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, nr 1, s. 29 - 51

Ellingsen E 2008: Samtaler om litteratur i klasserommet. I: Selj; Elisabeth & Else Ryen (red): Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Akademisk Forlag, s 76 - 87
Ellingsen, E 2007: Skjønnlitterære representasjoner av den Andre i et diskursanalytisk perspektiv. Noen utviklingslinjer i barne- og ungdomslitteraturen. I NOA. Norsk som andrespråk, nr 1, s. 5 - 36
Ellingsen, E 2002: Andrespråk og litteraturformidling. Om en prossessorientert tilnærming. i Norsklæraren, nr. 1, s 42 - 49
Ellingsen, E 1998: Nærvær og distanse. Om Dag Solstad, hans prosatekst "Nærvær" og reaksjoner hos en gruppe utenlandske studenter. I: Aambø, Reidun (red): Litteraturmøte. LNU, Cappelen Akademisk Forlag, s 115 - 127
Ellingsen, E & Péter Acs 1996: På jakt etter Askeladden. En komparativ analyse av skikkelsen i norsk og ungarsk eventyrtradisjon.I Norveg, vol. 1, s. 3 - 24
Ellingsen E & Tone Gedde 1996: Et åpent eller skjult frieri? Om andrespråksleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst. I NOA. Norsk som andrespråk, nr.19, s. 1 - 40

 • Ellingsen, Elisabeth (2015). "Alle spiller. Jeg tror det er derfor det heter Et dukkehjem." Om litterær fortolkning i en andrespråkskontekst. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227. 10(1), p. 29–51.
 • Ellingsen, Elisabeth (2008). Samtaler om litteratur i klasserommet. In Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Ed.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27707-9.
 • Ellingsen, Elisabeth (2007). Skjønnlitterære representasjoner av den Andre i et diskursanalytisk perspektiv. Noen utviklingslinjer i barne- og ungdomslitteraturen. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 1, p. 5–36.
 • Ellingsen, Elisabeth (2004). Reproduksjon og kreativitet. Bruk av litteratur og språkleker i andrespråksundervisningen. In Selj, Elisabeth; Ryen, Else & Lindberg, Inger (Ed.), Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-21772-5.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (1998). Nærvær og distanse. Om Dag Solstad, hans prosatekst "Nærvær" og reaksjoner hos en gruppe utenlandske studenter. In Aambø, Reidun (Eds.), Litteraturmøte. Cappelen forlag, LNU.
 • Ellingsen, Elisabeth (1998). Nærvær og distanse. Om Dag Solstad, hans prosatekst "Nærvær" og reaksjoner hos en gruppe utenlandske studenter. In Aambø, Reidun (Eds.), Litteraturmøte. Artiklar om bruk av litterære tekstar i undervisninga for studentar og elevar med anna morsmål enn norsk. Landslaget for norskundervisning (LNU)/ Cappelen Akademisk Forlag. ISSN 82-456-0543-3.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Acs, Péter (1996). På jakt etter Askeladden. En komparativ analyse av skikkelsen i norsk og ungarsk eventyrtradisjon. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Gedde, Tone Greve (1996). Et åpent eller skjult frieri? Om andrespråksleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.
 • Ellingsen, Elisabeth & Acs, Péter (1996). På jakt etter Askeladden. En komparativ analyse av skikkelsen i norsk og ungarsk eventyrtradisjon. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601.
 • Ellingsen, Elisabeth & Gedde, Tone (1996). Et åpent eller skjult frieri? Om andrespråksleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.

View all works in Cristin

 • Ellingsen, Elisabeth (2008). Her på berget. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tekstbok. Cappelen Forlag. ISBN 978-82-02-26154-2. 152 p.
 • Ellingsen, Elisabeth (2008). Her på berget. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandere. Arbeidsbok. Cappelen Forlag. ISBN 978-82-02-27920-2. 173 p.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac, Donald, Kirsti (2004). På vei Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Tekstbok. Cappelen Forlag. 184 p.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac, Donald, Kirsti (2004). På vei Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Arbeidsbok. Cappelen Forlag. 216 p.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac, Donald, Kirsti (2004). På vei Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Lærerens bok. Cappelen Forlag. 236 p.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac Donald, Kirsti (2003). Norsk på en - to - tre Tekstbok. Cappelen . ISBN 82-02-22572-8. 229 p.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac Donald, Kirsti (2003). Norsk på en - to - tre Lærerens bok. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-22570-1. 101 p.
 • Mac Donald, Kirsti & Ellingsen, Elisabeth (2003). Norsk på 1,2,3. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8202225728. 230 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (2002). Her på berget. Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever. (Rev.) Tekstbok. Cappelen Forlag. 160 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (2002). Her på berget. Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever. (Rev.) Arbeidsbok. Cappelen Forlag. 127 p.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac, Donald, Kirsti (2002). Her på berget Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever Tekstbok. Cappelen Forlag. 160 p.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac, Donald, Kirsti (2002). Her på berget Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever Arbeidsbok. Cappelen Forlag. 127 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (2001). På vei. Lærerens bok. Ny revidert utgave. Cappelen forlag. ISBN 82-02-16772-8. 256 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (2000). Stein på stein. Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tekstbok. Revidert utgave. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-19205-6. 156 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (2000). Stein på stein. Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Arbeidsbok. Redigert utgave. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-19206-4. 176 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (2000). Stein på stein. Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Lærerens bok. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-19281-1. 180 p.
 • Mac, Donald Kirsti & Ellingsen, Anne Elisabeth (2000). Stein på stein. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-19205-6.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac, Donald, Kirsti (2000). Stein på stein Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere Tekstbok. Cappelen Forlag. 156 p.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac, Donald, Kirsti (2000). Stein på stein Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere Arbeidsbok. Cappelen Forlag. 176 p.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac, Donald, Kirsti (2000). Stein på stein Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere Lærerens bok. Cappelen Forlag. 183 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (1999). På vei. Norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige elever. Begynnerbok. Cappelen Forlag. ISBN 82-02-17329-9. 166 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (1999). På vei. Norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige elever. Arbeidsbok. Cappelen Forlag. ISBN 82-02-17330-2. 144 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (1999). På vei. Norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige elever. Lærerens bok. Cappelen Forlag. ISBN 82-02-17331-0. 212 p.
 • Mac, Donald Kirsti & Ellingsen, Anne Elisabeth (1999). På vei. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-17329-9.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (1998). Stein på stein. Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever. (Tekstbok med CD). Cappelen forlag. 93 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (1998). Stein på stein. Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever. (Arbeidsbok med diskett). Cappelen forlag. 143 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (1995). Her på berget. Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever. (Tekstbok). Cappelen forlag. 174 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (1995). Her på berget. Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever. (Arbeidsbok). Cappelen forlag. 112 p.
 • Ellingsen, Elisabeth & Mac, Donald, Kirsti (1993). Dit pepperen gror. Spennende reiser i Afrika og Asia 1250 - 1500-tallet. Oris Forlag. 72 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (1993). Dit pepperen gror. Spennende reiser i Afrika og Asia 1250 - 1500-tallet. Oris forlag. 72 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (1990). Her på berget. Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever.(Tekstbok). Cappelen forlag. 159 p.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Mac, Donald Kirsti (1990). Her på berget. Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever. (Arbeidsbok). Cappelen forlag. 135 p.

View all works in Cristin

 • Ellingsen, Elisabeth (2007). Ibsens "Et dukkehjem" i en flerkulturell kontekst. Et interaksjonistisk perspektiv på bruk av litteratur i den praktiske språkopplæringen.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (2001). Litteratur som en ressurs i andrespråksundervisningen - noen didaktiske aspekter.
 • Ellingsen, Elisabeth (2001). Andrespråk og litteraturformidling: Om en prossessorientert tilnærming. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (2001). Om kommunikativ undervisning.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (2001). Skjønnlitteratur som disiplin i studiefaget "Norsk som andrespråk".
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (2000). Om bruk av litteratur på ulike nivå i voksenopplæringen.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (1999). Norsk litteratur på 1990-tallet.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (1999). Hva skjer når Mary hører iskremmannen? Noen spørsmål knyttet til valg av tekst og metode i to leserundersøkelser.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (1998). Ironi og leserens ubehag. Når Tande-P skriver om innvandrere og 17.mai. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.
 • Ellingsen, Elisabeth (1998). Ironi og leserens ubehag. Når Tande-P skriver om innvandrere og 17.mai. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (1998). Bruk av skjønnlitteratur i andrespråkssammenheng - hvilke mål og hvilke metoder?
 • Ellingsen, Anne Elisabeth (1998). andrespråkslesere og resepsjon av skjønnliterær tekst.
 • Ellingsen, Anne Elisabeth & Gedde, Tone Greve (1995). Andrespråksleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst.
 • Ellingsen, Elisabeth (2013). Et dukkehjem i en flerkulturell kontekst. En analyse av voksne andrespråksleseres fortolkninger i et interaktivt perspektiv. 07 Gruppen.
 • Skyllstad, Kjell & Ellingsen, Anne Elisabeth (1997). Musikk for barn og unge i det flerkulturelle samfunn, Skriftserie fra Institutt for musikk og teater. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published May 13, 2020 3:44 PM - Last modified May 14, 2020 10:51 AM