Anne Birgitte Rønning

Image of Anne Birgitte Rønning
Norwegian version of this page
Phone +47 22856741
Room NT 728
Username
Visiting address P.A.Munchs hus 2nd floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO
Tags: Comparative literature, Literary theory, Gender and aesthetics, Modernism, Robinsonades, Historical novels, Women's literary history, Digital Humanities, Book History

Publications

 • Rønning, Anne Birgitte (2021). Polyvocality in Cultural Transfer: Enlightenment Books Targeted at Women Readers. Berliner Beiträge zur Skandinavistik.  ISSN 0933-4009.  31, s 159- 186
 • Rønning, Anne Birgitte (2020). En historisk litterær begivenhet, I: Anne Birgitte Rønning; Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Nina Marie Evensen & Ellen Nessheim Wiger (red.),  Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave.  Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-576-7.  Kapittel 1.  s 5 - 11
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Forord.  s 10 - 27 Full text in Research Archive.
 • Rønning, Anne Birgitte (2019). Decadence and Female Subjectivity in Dagny Juels Prose Poems, In Pirjo Lyytikäinen; Riikka Rossi; Viola Parente-Capkova & Mirjam Hinrikus (ed.),  Nordic Literature of Decadence.  Routledge.  ISBN 9780429655425.  9.
 • Rønning, Anne Birgitte (2019). Til "Qvindernes Forædling". Mary Wollstonecraft for danske lesere i 1800, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Kapittel 11.  s 290 - 309 Full text in Research Archive.
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). Female Robinsonades: A Challenge to Comparative Literature, and the Potential of Digital Tools, In Adrijana Marčetić; Zorica Bečanović-Nikolić & Vesna Elez (ed.),  Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive. Encompassing Comparative Literature: Theory, Interpretation, Perspectives..  Faculty of Philology, University of Belgrade.  ISBN 9788661533099.  Kapittel.  s 85 - 95
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). «Over his dead body». Om «hun» og «han» i Dagny Juels prosadikt. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2)
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). I skyggen av kanon. Empiri som utfordring i feministisk litteraturvitenskap. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  114(4), s 278- 291
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). With mother on a desert island. Gender and genre at stake in Madame de Montolieu’s Le Robinson suisse. Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе.  ISSN 2217-7809.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Den franske Robinsoninde - en vandrehistorie, I:  Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-731-2.  Kapittel.  s 211 - 232
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Kjønnsforhandlinger i kunst og kulturell offentlighet, I:  Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3594-9.  Kapittel 1.  s 9 - 27
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Med mor på en øde øy. Madame de Montolieus intervensjon i robinsonade-sjangeren (1814/1824), I:  Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3594-9.  Kapittel 8.  s 138 - 157
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplarisk statskunst og mangfoldig kvinneliv i Ludvig Holbergs heltinnehistorier, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  kapittel.  s 113 - 145
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplets makt, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 1.  s 9 - 38
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). Kunst, kjønn og estetisk vurdering. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (1), s 3- 17 Show summary
 • Kjus, Audun; Bartolo, Inês Espås; Eriksen, Anne; Krefting, Ellen Marie; Ruud, Lise Camilla; Rønning, Anne Birgitte; Sigurdsson, Jon Vidar & Vadum, Kristoffer (2011). Autoritet og eksempel. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (58), s 6, 57-78 : ill.
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Når Robinson blir jente. Robinsonaden på 1800-tallet: lek og læring, også for unge jenter. Årboka: Litteratur for barn og unge.  ISSN 1500-5194.  s 90- 103
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Robinsonaden som 1800-tallets eksemplariske oppdragelsesfortelling - også for jenter. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  9(2), s 72- 90
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Stratégies et positionnements discursifs dans les robinsonnades au feminin, I: Dominique Maingueneau & Inger Østenstad (red.),  Au-delà des oeuvres. Les voies de l'analyse du discours littéraire.  L'Harmattan.  ISBN 978-2-296-11994-9.  artikkel.  s 173 - 196
 • Rønning, Anne Birgitte (2009). Historie og fiksjon. Til felles nytte og behag?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 31- 37
 • Rønning, Anne Birgitte (2009). The Historical Novel negotiating The Past. Enquist's The Visit of the Royal Physician, In Anne Eriksen & Jon Vidar Sigurdsson (ed.),  Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory.  Nordic Academic Press.  ISBN 9789185509331.  kapittel.  s 175 - 204
 • Rønning, Anne Birgitte (2002). "Romanens optikk. Første opposisjon", Opposisjonsinnlegg ved Bjarne Markussens doktordisputas. Nordica Bergensia.  ISSN 0804-5372.  (28), s 173- 190
 • Rønning, Anne Birgitte (2002). Den skipbrudne og kjærligheten. Om opplevelser og overlevelse i robinsonaden, I: Jon Haarberg & Anne Birgitte Rønning (red.),  Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen.  Pax Forlag, Oslo 2002.  ISBN 82-530-2466-5.  s 55 - 72
 • Rønning, Anne Birgitte (2002). "Ubestemmeleg utestengd utan grunn" - noen tanker om Dagny Juel Przybyszewskas plass i norsk litteraturvitenskap, I:  Hilsen. En bok til Arne Melberg i anledning 60-årsdagen.  Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.  ISBN 82-05-31316-4.  s 258 - 268

View all works in Cristin

 • Ryall, Anka & Rønning, Anne Birgitte (ed.) (2021). Gender in Literary Exchange. Routledge.  ISBN 978-0-367-71495-6.  114 s. Show summary
 • Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (red.) (2020). Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-576-7.  377 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (red.) (2019). Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.
 • Rønning, Anne Birgitte & Uvsløkk, Geir (2013). Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3594-9.  294 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (red.) (2012). Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus.  ISBN 9788230400890.  315 s.
 • Jordheim, Helge; Rønning, Anne Birgitte; Skoie, Mathilde & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Humaniora. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01868-3.  457 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge & Skoie, Mathilde (2008). Humaniora - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013367.  430 s.
 • Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Skoie, Mathilde (2007). Humaniora. En innføring. Prøveutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00968-1.  393 s.
 • Haarberg, Jon & Rønning, Anne Birgitte (red.) (2002). Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen. Pax Forlag, Oslo 2002.  ISBN 82-530-2466-5.

View all works in Cristin

 • Rønning, Anne Birgitte (2020). On women's abilities and female education in books targeted at female readers by the end of the 18th century.
 • Rønning, Anne Birgitte (2019). «Til Qvindernes Forædling». Om Wollstonecrafts radikale feminisme på dansk i 1800..
 • Rønning, Anne Birgitte (2019). Tysk-nordiske linjer i gavebøker til kvinnelige lesere i 1790-årene.
 • Rønning, Anne Birgitte (2018). Mary Wollstonecraft’s A Vindication of the Rights of Women mansplained for Danish readers at the turn of the 19th century.
 • Rønning, Anne Birgitte (2017). Er det sant? Om romanen som historieskriving..
 • Rønning, Anne Birgitte (2017). Mary Wollstonecraft as literary Gift for Danish Women.
 • Rønning, Anne Birgitte (2017). Nyttårsgaver for damer i 1790-årene.
 • Rønning, Anne Birgitte & Ryall, Anka (2017). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  25(4), s 229- 231
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). ‘Contextualising an «hors canon» female authorship: The case of Dagny Juel Przybyzewska’.
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). Dagny Juel Przybyzewska i Samtiden: Fjernlesning som kontekstualiseringsstrategi.
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). I gyneceet: Dorothe Engelbretsdatter blant samtidens lærde damer.
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). Nyttårsgaver for kvinnekjønnet: et medium for dydsopplæring?.
 • Rønning, Anne Birgitte (2015). Decadence and Female Subjectivity in Dagny Juel Przybyzewska’s Prose Works.
 • Rønning, Anne Birgitte (2015). On learned and illustrious women in the service of the less learned. History and rhetoric in Danish collections of learned women.
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). Female Robinsonades. A Challenge to Comparative literature, and the Potential of Digital Tools.
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). Kvinnelitteratur - feministisk litteratur eller cosmo?.
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). Lærde og berømmelige. Om damer og historikere. Birchs "Billedgallerie for Fruentimmer"..
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). On Female Robinsons, Adaptations and Translations. An Interview with Anne Birgitte Rønning by Biljana Dojčinović. Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе.  ISSN 2217-7809. . doi: http://knjizenstvo.rs/magazine.php?text=107
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Anker, Nini Roll, I: Beatrice Didier; Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (red.),  Le Dictionnaire universel des Creatrices.  des femmes. Antoinette Fouque.  ISBN 9782721006318.  Oppslag.  s 168 - 169
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Female robinsonades: adventures of shipwreck and good behaviour.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Garborg, Hulda, I: Beatrice Didier; Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (red.),  Le Dictionnaire universel des Creatrices.  des femmes. Antoinette Fouque.  ISBN 9782721006318.  Oppslag.  s 1689 - 1690
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Hobæk Haff, Bergljot, I: Beatrice Didier; Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (red.),  Le Dictionnaire universel des Creatrices.  des femmes. Antoinette Fouque.  ISBN 9782721006318.  Oppslag.  s 2001 - 2001
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Jølsen, Ragnhild, I: Beatrice Didier; Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (red.),  Le Dictionnaire universel des Creatrices.  des femmes. Antoinette Fouque.  ISBN 9782721006318.  Oppslag.  s 2190 - 2190
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Kjønn og estetisk verdsetting.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Kunst og kvinnekunst.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Køltzow, Liv, I: Beatrice Didier; Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (red.),  Le Dictionnaire universel des Creatrices.  des femmes. Antoinette Fouque.  ISBN 9782721006318.  Oppslag2356.  s 2356 - 2356
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Lunden, Eldrid, I: Beatrice Didier; Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (red.),  Le Dictionnaire universel des Creatrices.  des femmes. Antoinette Fouque.  ISBN 9782721006318.  Oppslag.  s 2663 - 2633
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Løveid, Cecilie, I: Beatrice Didier; Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (red.),  Le Dictionnaire universel des Creatrices.  des femmes. Antoinette Fouque.  ISBN 9782721006318.  Oppslag.  s 2644 - 2645
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Norvège - Poetesses (XXe siècle), I: Beatrice Didier; Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (red.),  Le Dictionnaire universel des Creatrices.  des femmes. Antoinette Fouque.  ISBN 9782721006318.  Artikkel.  s 3206 - 3207
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Przybyzsewska, Dagny Juel, I: Beatrice Didier; Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (red.),  Le Dictionnaire universel des Creatrices.  des femmes. Antoinette Fouque.  ISBN 9782721006318.  Oppslag.  s 3552 - 3552
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Roman policier (Norvège XXe-XXIe siècle), I: Beatrice Didier; Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (red.),  Le Dictionnaire universel des Creatrices.  des femmes. Antoinette Fouque.  ISBN 9782721006318.  Artikkel.  s 3724 - 3725
 • Rønning, Anne Birgitte & Kaltenbrunner, Wolfgang (2013). Historians of women's literature finding their way in Digital Humanities.
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplaritet og kjønn i Heltinnehistoriene.
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). Gendering the robinsonade (expanded version).
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). Nærlesning: Defoes Robinson Crusoe.
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). Originality in adaptation: Lucy Peacock's 'Ambrose and Eleanor'. The Female Spectator.  ISSN 1746-8604.  16(4), s 6- 6
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). 'There is good room in the Indian Ocean for an island, or several –'. Utopian aspects in female robinsonades.
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). Verdier på vandring.
 • Rønning, Anne Birgitte (2011). Genre and gender: negotiations of value in female-authored robinsonades.
 • Rønning, Anne Birgitte (2011). Nytt europeisk litteraturhistorieprosjekt. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (1), s 14- 15
 • Rønning, Anne Birgitte (2011). Om utstillingen Goddesses, Museet for samtidskunst.
 • Rønning, Anne Birgitte (2011). Self-positioning and genre negotiating in female authored robinsonades.
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2010). Holbergs heltinne-historier, "efter Plutarchi Maade".
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Gendering the Robinsonade (short version).
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Kjønn, verdi, modernisme.
 • Rønning, Anne Birgitte (2010, 12. mai). Klassikeren Robinson Crusoe. [Radio].  NRK P2.
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Om å gi stemme til kvinner: John Stuart Mill. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (4), s 66- 71
 • Rønning, Anne Birgitte (2009, 13. mars). Den moderne Prometevs (Frankenstein, altså) …. [Radio].  NRK P2.
 • Rønning, Anne Birgitte (2009). Historiske romaner mellom fiksjon og historieskriving.
 • Rønning, Anne Birgitte (2009). Kvinnelige robinsonader - betydningen av kjønn i utforskningen av verden.
 • Rønning, Anne Birgitte (2008, 26. august). Bokprogrammet: Et portrett av Ragnhild Magerøy. [TV].  NRK.
 • Rønning, Anne Birgitte (2008). "Opprør mot tante Julle". Anmeldelse av Hanne Andrea Kraguerud, Halvt avmektig i lenestolen. Tre historieløse essays om Ibsen, Oslo, 2006. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  11(1), s 57- 59
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). "Jouer à l'île déserte" - discours culturels et littéraires dans les robinsonnades au feminin.
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). "Jouer à l’île déserte". Litterære og kulturelle diskurser i kvinnerobinsonader.
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). "Kanoniseringsbehov til besvær".
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). "Kvinnelige robinsonader". Bulletine.  ISSN 1503-5247.  (1)
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). On the impact of Simone de Beauvoir, The Second Sex on modern feminism and women's studies.
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). What are the relations of gender to arts?.
 • Haarberg, Jon & Rønning, Anne Birgitte (2006). Litteraturvitenskap og litteraturformidling. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 56- 58
 • Rønning, Anne Birgitte (2005). Historiske romaner som forhandlinger med fortiden.
 • Rønning, Anne Birgitte (2004). Hybriditet og overskridelser i Arundhati Roys The God of Small Things.
 • Rønning, Anne Birgitte (2002). Marta Ronne, Två världar - ett universitet. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943. En genusstudie (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 44, Uppsala 2000). Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur.  ISSN 0348-6133.  s 117- 120
 • Rønning, Anne Birgitte (2001, 08. mars). Intervju om Hulda Garborg. [Radio].  Oslo : NRK P2 "Kulturbeite".
 • Rønning, Anne Birgitte (2001). Kvinna og "nødstilstanden i de moderne kultursamfund". Hulda Garborg, vedlegg til Dag og Tid nr. 14/15,.  s 18- 19
 • Rønning, Anne Birgitte (2001). Kvinnen og "nødstilstanden i de moderne kultursamfund". Om Hulda Garborgs skjønnlitterære og kulturkritiske prosjekt.
 • Rønning, Anne Birgitte (2001). Kvinnerom og kulturkritikk i Hulda Garborgs tidlige forfatterskap.
 • Rønning, Anne Birgitte (2000). Frihet og forpliktelse - Sartres engasjementsbegrep. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (3-4), s 46- 50

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 12:01 PM - Last modified Mar. 5, 2020 2:25 PM