Anne Birgitte Rønning

Bilde av Anne Birgitte Rønning
English version of this page
Telefon +47 22856741
Mobiltelefon 41238047
Rom NT 933
Brukernavn
Besøksadresse ILOS
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Forskningsleder på ILOS

Faglige interesser

Kjønn og estetikk; modernisme; robinsonader; historiske romaner; kvinnelitteraturhistorie, historieskriving; bokhistorie; digital humaniora; oversettelse

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Litteratur, Kjønn og litteratur, Litteraturteori, Estetikk, Litteraturhistorie, Digital humaniora, Bokhistorie

Publikasjoner

 • Rønning, Anne Birgitte (2022). «– for den qvindelige Oplysning». Veiledningsbøker for kvinner mot slutten av 1700-tallet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 106(3), s. 250–262. doi: 10.18261/npt.106.3.7.
 • Rønning, Anne Birgitte (2021). Polyvocality in Cultural Transfer: Enlightenment Books Targeted at Women Readers. Berliner Beiträge zur Skandinavistik. ISSN 0933-4009. 31, s. 159–186.
 • Rønning, Anne Birgitte (2020). En historisk litterær begivenhet. I Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (Red.), Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap. ISSN 978-82-8319-576-7. s. 5–11.
 • Rønning, Anne Birgitte (2019). Decadence and Female Subjectivity in Dagny Juels Prose Poems. I Lyytikäinen, Pirjo; Rossi, Riikka; Parente-Capkova, Viola & Hinrikus, Mirjam (Red.), Nordic Literature of Decadence. Routledge. ISSN 9780429655425. doi: 10.4324/9780429025525-12.
 • Rønning, Anne Birgitte (2019). Til "Qvindernes Forædling". Mary Wollstonecraft for danske lesere i 1800. I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. s. 290–309. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850. I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. s. 10–27. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). «Over his dead body». Om «hun» og «han» i Dagny Juels prosadikt. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). Female Robinsonades: A Challenge to Comparative Literature, and the Potential of Digital Tools. I Marčetić, Adrijana; Bečanović-Nikolić, Zorica & Elez, Vesna (Red.), Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive. Encompassing Comparative Literature: Theory, Interpretation, Perspectives.. Faculty of Philology, University of Belgrade. ISSN 9788661533099. s. 85–95.
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). With mother on a desert island. Gender and genre at stake in Madame de Montolieu’s Le Robinson suisse. Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе. ISSN 2217-7809.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Den franske Robinsoninde - en vandrehistorie, Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-731-2. s. 211–232.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Med mor på en øde øy. Madame de Montolieus intervensjon i robinsonade-sjangeren (1814/1824), Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3594-9. s. 138–157.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Kjønnsforhandlinger i kunst og kulturell offentlighet, Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3594-9. s. 9–27.
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplarisk statskunst og mangfoldig kvinneliv i Ludvig Holbergs heltinnehistorier. I Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus. ISSN 9788230400890. s. 113–145.
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplets makt. I Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus. ISSN 9788230400890. s. 9–38.
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). Art, Gender and aesthetic valuation . Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 3–17.
 • Kjus, Audun; Bartolo, Inês Espås; Eriksen, Anne; Krefting, Ellen Marie; Ruud, Lise Camilla & Rønning, Anne Birgitte [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Autoritet og eksempel. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534.
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Stratégies et positionnements discursifs dans les robinsonnades au feminin. I Maingueneau, Dominique & Østenstad, Inger (Red.), Au-delà des oeuvres. Les voies de l'analyse du discours littéraire. L'Harmattan. ISSN 978-2-296-11994-9. s. 173–196.
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Når Robinson blir jente. Robinsonaden på 1800-tallet: lek og læring, også for unge jenter. Årboka: Litteratur for barn og unge. ISSN 1500-5194. s. 90–103.
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Robinsonaden som 1800-tallets eksemplariske oppdragelsesfortelling - også for jenter. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 9(2), s. 72–90.
 • Rønning, Anne Birgitte (2009). The Historical Novel negotiating The Past. Enquist's The Visit of the Royal Physician. I Eriksen, Anne & Sigurdsson, Jon Vidar (Red.), Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory. Nordic Academic Press. ISSN 9789185509331. s. 175–204.
 • Rønning, Anne Birgitte (2009). Historie og fiksjon. Til felles nytte og behag? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 31–37.
 • Rønning, Anne Birgitte (2002). Den skipbrudne og kjærligheten. Om opplevelser og overlevelse i robinsonaden. I Haarberg, Jon & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen. Pax Forlag, Oslo 2002. ISSN 82-530-2466-5. s. 55–72.
 • Rønning, Anne Birgitte (2002). "Ubestemmeleg utestengd utan grunn" - noen tanker om Dagny Juel Przybyszewskas plass i norsk litteraturvitenskap, Hilsen. En bok til Arne Melberg i anledning 60-årsdagen. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. ISSN 82-05-31316-4. s. 258–268.
 • Rønning, Anne Birgitte (2002). "Romanens optikk. Første opposisjon", Opposisjonsinnlegg ved Bjarne Markussens doktordisputas. Nordica Bergensia. ISSN 0804-5372. s. 173–190.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ryall, Anka & Rønning, Anne Birgitte (2021). Gender in Literary Exchange. Routledge. ISBN 978-0-367-71495-6. 114 s.
 • Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (2020). Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap. ISBN 978-82-8319-576-7. 377 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISBN 978-82-7965-414-8.
 • Rønning, Anne Birgitte & Uvsløkk, Geir (2013). Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3594-9. 294 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus. ISBN 9788230400890. 315 s.
 • Jordheim, Helge; Rønning, Anne Birgitte; Skoie, Mathilde & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Humaniora. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01868-3. 457 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge & Skoie, Mathilde (2008). Humaniora - en innføring. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013367. 430 s.
 • Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Skoie, Mathilde (2007). Humaniora. En innføring. Prøveutgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00968-1. 393 s.
 • Haarberg, Jon & Rønning, Anne Birgitte (2002). Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen. Pax Forlag, Oslo 2002. ISBN 82-530-2466-5.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønning, Anne Birgitte (2022). Klassikertime: Simone de Beauvoirs Det annet kjønn.
 • Rønning, Anne Birgitte (2022). Robinson Crusoe på norsk: evig ung og lik seg selv?
 • Rønning, Anne Birgitte (2020). On women's abilities and female education in books targeted at female readers by the end of the 18th century.
 • Rønning, Anne Birgitte (2019). Tysk-nordiske linjer i gavebøker til kvinnelige lesere i 1790-årene.
 • Rønning, Anne Birgitte (2019). «Til Qvindernes Forædling». Om Wollstonecrafts radikale feminisme på dansk i 1800. .
 • Rønning, Anne Birgitte (2018). Mary Wollstonecraft’s A Vindication of the Rights of Women mansplained for Danish readers at the turn of the 19th century.
 • Rønning, Anne Birgitte & Ryall, Anka (2017). Editorial. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 25(4), s. 229–231.
 • Rønning, Anne Birgitte (2017). Nyttårsgaver for damer i 1790-årene.
 • Rønning, Anne Birgitte (2017). Mary Wollstonecraft as literary Gift for Danish Women.
 • Rønning, Anne Birgitte (2017). Er det sant? Om romanen som historieskriving.
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). ‘Contextualising an «hors canon» female authorship: The case of Dagny Juel Przybyzewska’.
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). Nyttårsgaver for kvinnekjønnet: et medium for dydsopplæring?
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). I gyneceet: Dorothe Engelbretsdatter blant samtidens lærde damer.
 • Rønning, Anne Birgitte (2016). Dagny Juel Przybyzewska i Samtiden: Fjernlesning som kontekstualiseringsstrategi.
 • Rønning, Anne Birgitte (2015). Decadence and Female Subjectivity in Dagny Juel Przybyzewska’s Prose Works.
 • Rønning, Anne Birgitte (2015). On learned and illustrious women in the service of the less learned. History and rhetoric in Danish collections of learned women.
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). On Female Robinsons, Adaptations and Translations. An Interview with Anne Birgitte Rønning by Biljana Dojčinović. Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе. ISSN 2217-7809.
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). Lærde og berømmelige. Om damer og historikere. Birchs "Billedgallerie for Fruentimmer".
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). Female Robinsonades. A Challenge to Comparative literature, and the Potential of Digital Tools.
 • Rønning, Anne Birgitte (2014). Kvinnelitteratur - feministisk litteratur eller cosmo?
 • Rønning, Anne Birgitte & Kaltenbrunner, Wolfgang (2013). Historians of women's literature finding their way in Digital Humanities.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Roman policier (Norvège XXe-XXIe siècle). I Didier, Beatrice; Fouque, Antoinette & Calle-Gruber, Mireille (Red.), Le Dictionnaire universel des Creatrices. des femmes. Antoinette Fouque. ISSN 9782721006318. s. 3724–3725.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Przybyzsewska, Dagny Juel. I Didier, Beatrice; Fouque, Antoinette & Calle-Gruber, Mireille (Red.), Le Dictionnaire universel des Creatrices. des femmes. Antoinette Fouque. ISSN 9782721006318. s. 3552–3552.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Norvège - Poetesses (XXe siècle). I Didier, Beatrice; Fouque, Antoinette & Calle-Gruber, Mireille (Red.), Le Dictionnaire universel des Creatrices. des femmes. Antoinette Fouque. ISSN 9782721006318. s. 3206–3207.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Lunden, Eldrid. I Didier, Beatrice; Fouque, Antoinette & Calle-Gruber, Mireille (Red.), Le Dictionnaire universel des Creatrices. des femmes. Antoinette Fouque. ISSN 9782721006318. s. 2663–2633.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Løveid, Cecilie. I Didier, Beatrice; Fouque, Antoinette & Calle-Gruber, Mireille (Red.), Le Dictionnaire universel des Creatrices. des femmes. Antoinette Fouque. ISSN 9782721006318. s. 2644–2645.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Køltzow, Liv. I Didier, Beatrice; Fouque, Antoinette & Calle-Gruber, Mireille (Red.), Le Dictionnaire universel des Creatrices. des femmes. Antoinette Fouque. ISSN 9782721006318. s. 2356–2356.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Jølsen, Ragnhild. I Didier, Beatrice; Fouque, Antoinette & Calle-Gruber, Mireille (Red.), Le Dictionnaire universel des Creatrices. des femmes. Antoinette Fouque. ISSN 9782721006318. s. 2190–2190.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Hobæk Haff, Bergljot. I Didier, Beatrice; Fouque, Antoinette & Calle-Gruber, Mireille (Red.), Le Dictionnaire universel des Creatrices. des femmes. Antoinette Fouque. ISSN 9782721006318. s. 2001–2001.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Garborg, Hulda. I Didier, Beatrice; Fouque, Antoinette & Calle-Gruber, Mireille (Red.), Le Dictionnaire universel des Creatrices. des femmes. Antoinette Fouque. ISSN 9782721006318. s. 1689–1690.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Anker, Nini Roll. I Didier, Beatrice; Fouque, Antoinette & Calle-Gruber, Mireille (Red.), Le Dictionnaire universel des Creatrices. des femmes. Antoinette Fouque. ISSN 9782721006318. s. 168–169.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Kjønn og estetisk verdsetting.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Kunst og kvinnekunst.
 • Rønning, Anne Birgitte (2013). Female robinsonades: adventures of shipwreck and good behaviour.
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). Gendering the robinsonade (expanded version).
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). Originality in adaptation: Lucy Peacock's 'Ambrose and Eleanor'. The Female Spectator. ISSN 1746-8604. 16(4), s. 6–6.
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). Nærlesning: Defoes Robinson Crusoe.
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplaritet og kjønn i Heltinnehistoriene.
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). Verdier på vandring.
 • Rønning, Anne Birgitte (2012). 'There is good room in the Indian Ocean for an island, or several –'. Utopian aspects in female robinsonades.
 • Rønning, Anne Birgitte (2011). Self-positioning and genre negotiating in female authored robinsonades.
 • Rønning, Anne Birgitte (2011). Genre and gender: negotiations of value in female-authored robinsonades.
 • Rønning, Anne Birgitte (2011). Nytt europeisk litteraturhistorieprosjekt. Bulletine. ISSN 1891-1420. s. 14–15.
 • Rønning, Anne Birgitte (2011). Om utstillingen Goddesses, Museet for samtidskunst.
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Om å gi stemme til kvinner: John Stuart Mill. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 66–71.
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Klassikeren Robinson Crusoe. [Radio]. NRK P2.
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2010). Holbergs heltinne-historier, "efter Plutarchi Maade".
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Gendering the Robinsonade (short version).
 • Rønning, Anne Birgitte (2010). Kjønn, verdi, modernisme.
 • Rønning, Anne Birgitte (2009). Den moderne Prometevs (Frankenstein, altså) …. [Radio]. NRK P2.
 • Rønning, Anne Birgitte (2009). Kvinnelige robinsonader - betydningen av kjønn i utforskningen av verden.
 • Rønning, Anne Birgitte (2009). Historiske romaner mellom fiksjon og historieskriving.
 • Rønning, Anne Birgitte (2008). "Opprør mot tante Julle". Anmeldelse av Hanne Andrea Kraguerud, Halvt avmektig i lenestolen. Tre historieløse essays om Ibsen, Oslo, 2006. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 11(1), s. 57–59.
 • Rønning, Anne Birgitte (2008). Bokprogrammet: Et portrett av Ragnhild Magerøy. [TV]. NRK.
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). "Kvinnelige robinsonader". Bulletine. ISSN 1503-5247.
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). "Jouer à l’île déserte". Litterære og kulturelle diskurser i kvinnerobinsonader.
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). "Jouer à l'île déserte" - discours culturels et littéraires dans les robinsonnades au feminin.
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). "Kanoniseringsbehov til besvær".
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). What are the relations of gender to arts?
 • Rønning, Anne Birgitte (2007). On the impact of Simone de Beauvoir, The Second Sex on modern feminism and women's studies.
 • Haarberg, Jon & Rønning, Anne Birgitte (2006). Litteraturvitenskap og litteraturformidling. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 56–58.
 • Rønning, Anne Birgitte (2005). Historiske romaner som forhandlinger med fortiden.
 • Rønning, Anne Birgitte (2004). Hybriditet og overskridelser i Arundhati Roys The God of Small Things.
 • Rønning, Anne Birgitte (2002). Marta Ronne, Två världar - ett universitet. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943. En genusstudie (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 44, Uppsala 2000). Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur. ISSN 0348-6133. s. 117–120.
 • Rønning, Anne Birgitte (2001). Kvinnen og "nødstilstanden i de moderne kultursamfund". Om Hulda Garborgs skjønnlitterære og kulturkritiske prosjekt.
 • Rønning, Anne Birgitte (2001). Kvinna og "nødstilstanden i de moderne kultursamfund". Hulda Garborg, vedlegg til Dag og Tid nr. 14/15,. s. 18–19.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 14:19 - Sist endret 3. juni 2022 11:25