Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Studentutvalget stiller med følgende representanter for studentene ved ILOS:

Engasjer deg i studentdemokratiet! Det er viktig at studentenes stemmer blir hørt i beslutningsprosessene på ILOS .

Bli læringsassistent ved ILOS høsten 2021

Som læringsassistent jobber du med å følge opp medstudenter med faglige og sosiale tiltak.

Studentmidler

Søk om penger til faglige og sosiale arrangement og reisestøtte.

Ressurser for studentforeninger ved ILOS

Praktiske tips til studentforeninger

Felles for alle studenter ved UiO