Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Studentutvalget stiller med følgende representanter for studentene ved ILOS:

Engasjer deg i studentdemokratiet! Det er viktig at studentenes stemmer blir hørt i beslutningsprosessene på ILOS .

Bli læringsassistent!

Lønnet stilling der du leder studentgrupper

Studentmidler

Søk om penger til faglige og sosiale arrangement og reisestøtte.

Felles for alle studenter ved UiO