Studentutvalget ved ILOS

Engasjer deg for å påvirke studiehverdagen din - bli med i studentutvalget!

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, blond, øyenbryn.
Foto: Sofie Johannessen

Vil du engasjere deg i ILOS studentutvalg? Ta kontakt på mail!

Studentutvalget ved ILOS består av studenter fra studieprogrammene ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk (ILOS). Utvalget jobber for å fremme et godt faglig og sosialt miljø på instituttet. Vi arrangerer blant annet seminarer med interne og eksterne aktører, sosiale kvelder, mastermarkeringer, karrierekvelder, jazz-luncher, og Word-kurs for masterstudenter.

Studentutvalget fungerer som et kommunikasjonsorgan mellom instituttets ledelse og studentene. Vi ønsker å være en informasjonsformidler mellom instituttet og studentene som kan arbeide tett med begge for å sikre studentene best mulig studieløp og en god utforming av programmene. Dersom studentene har saker de ønsker å ta opp kan de henvende seg til oss, så vil vi videreformidle dette til instituttet og jobbe med dem. I tillegg representerer studentutvalget studentene i programrådet og instituttstyret ved ILOS, samt valgstyret og studentrådet HFSU.

Studentutvalget tar seg av ulike praktiske oppgaver som fordeling av mastersalsleseplasser og vedlikehold av pauserom.

Kontaktinformasjon

E-post: studentutvalgetilos@gmail.com

Følg oss på Facebook: Studentutvalget ved ILOS

Medlem

Som medlem har man stor mulighet til å være med på å påvirke instituttets virke og sosiale miljø. Utvalget tar opp medlemmer kontinuerlig – alle er til enhver tid velkomne. Alle studentene på instituttet har mulighet til å være med å bestemme hva utvalget skal jobbe med.

Verv Navn
Leder Felicia Rolf
Nestleder Løvetann T. Ripoll 
Økonomiansvarlig Béatrice Prat 
Lesesalsansvarlig Sofie Johannessen og Stefan Halvorsen
Pauseromsansvalig Sofie Johannessen og Stefan Halvorsen

Øvrige medlemmer: Herman Sørum Gabrielsen, Jesper Skredtveit Wallestad, Håkon Reutz. 

 

Emneord: Studentutvalg, ILOS, studentforening
Publisert 15. mars 2016 13:58 - Sist endret 8. juli 2020 15:50