Studentutvalget ved ILOS

Engasjer deg for å påvirke studiehverdagen din - bli med i studentutvalget!

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, blond, øyenbryn.
Foto: Sofie Johannessen

Vil du engasjere deg i ILOS studentutvalg? Ta kontakt på mail!

Studentutvalget ved ILOS består av studenter fra studieprogrammene ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk (ILOS). Utvalget jobber for å fremme et godt faglig og sosialt miljø på instituttet. Vi arrangerer blant annet seminarer med interne og eksterne aktører, sosiale kvelder, mastermarkeringer, karrierekvelder, jazz-luncher, og Word-kurs for masterstudenter.

Studentutvalget fungerer som et kommunikasjonsorgan mellom instituttets ledelse og studentene. Vi ønsker å være en informasjonsformidler mellom instituttet og studentene som kan arbeide tett med begge for å sikre studentene best mulig studieløp og en god utforming av programmene. Dersom studentene har saker de ønsker å ta opp kan de henvende seg til oss, så vil vi videreformidle dette til instituttet og jobbe med dem. I tillegg representerer studentutvalget studentene i programrådet og instituttstyret ved ILOS, samt valgstyret og studentrådet HFSU.

Studentutvalget tar seg av ulike praktiske oppgaver som fordeling av mastersalsleseplasser og vedlikehold av pauserom.

Kontaktinformasjon

E-post: studentutvalgetilos@gmail.com

Følg oss på Facebook: Studentutvalget ved ILOS

Medlem

Som medlem har man stor mulighet til å være med på å påvirke instituttets virke og sosiale miljø. Utvalget tar opp medlemmer kontinuerlig – alle er til enhver tid velkomne. Alle studentene på instituttet har mulighet til å være med å bestemme hva utvalget skal jobbe med.

Verv Navn
Leder Felicia Rolf
Nestleder William S. Mørch

Øvrige medlemmer: Nora Emilie Dahl, Beatrice Prat, Torje Hommedal Knausgård 

 

Emneord: Studentutvalg, ILOS, studentforening
Publisert 15. mars 2016 13:58 - Sist endret 20. aug. 2020 14:05