Studier

Finn emner

Finn pensum, timeplan og eksamen.

Masteroppgave på ILOS

Informasjon om praktiske rutiner rundt masteroppgaven på ILOS, for eksempel anbefalt oppsett, innlevering, sensur og muntlig eksamen.

Mine studier

På minestudier.uio.no får du en personlig timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Læringsressurser ved ILOS

  • Øv deg på fransk, italiensk, spansk, polsk, portugisisk, tsjekkisk og tysk
  • Les lingvistikktidsskrift
  • Undersøk flerspråklige tekstkorpuser
  • Lær om merkedager i endring

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen ved ILOS.

Karriere

Hva kan du bli med en grad fra ILOS, og hvordan finner du jobben?

Si fra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet ditt.