Hvem kontakter jeg ved ILOS?

Studieveiledning

Studieveiledning eksamen

Tiril Borgå Johansen:

 • Engelsk litteratur, Britiske studier, Nord-Amerika-studier
 • Fransk
 • Tysk, nederlandsk
 • SPR4100
 • EUS4015
 • TRANS4300
 • EUS4900

Mia Brunelle Jønnum:

 • Engelsk språk
 • TRANS4102
 • TRANS4131
 • SPR4106

Sarah Margrethe Øverlie Eiene:

 • Allmenn litteratur
 • Estetiske studier
 • TRANS4401, TRANS44102

Stein Stølen Bjerkaker:

 • Spansk, portugisisk, Latin-Amerika-studier
 • Russisk
 • Italiensk
 • Polsk, tsjekkisk, BKS
 • EURO1000
 • SPR4104
 • EUS4010

Delstudier i utlandet

 • Studere i utlandet
 • Praksisemner
 • Internasjonalisering: Student- og lærermobilitet
 • Internasjonalt prosjektsemester

 

Studentmidler

 • faglig-sosiale midler
 • trykkestøtte
 • reisestøtte

Kontaktperson for studenter med nedsatt funksjonsevne ved ILOS

Studieleder

 • Leder for studieadministrasjonen
 • Læringsmiljøkontakt
 • Studiekvalitet

Faglige spørsmål

Kontaktinformasjon til den enkelte lærer finner du på emnets semesterside.

Oversikt over ILOS' emner

Generelle henvendelser

Hvis du kontakter oss på e-post eller telefon med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn oppgi følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Semesterregistrert adresse
 • Studieprogram
 • Siste avlagte eksamen ved UiO (dersom du har avlagt emner her)

 

Ekspedisjonskontoret

Niels Treschows hus, 8. et., rom 803

Telefon: 22 85 69 12

E-post: henvendelser@ilos.uio.no

Studentdemokrati ved ILOS

IT-tjenester

 • brukernavn og passord
 • Fronter/Canvas
 • IT-kurs

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15