Hvem kontakter jeg ved ILOS?

Studieveiledning eksamen

Tiril Borgå Johansen:

 • Engelsk språk
 • Fransk
 • EUS4015
 • SPR4100, SPR4106
 • TRANS4102, TRANS4131

Sarah Margrethe Øverlie Eiene:

 • Allmenn litteratur
 • Estetiske studier
 • TRANS4401, TRANS44102

Stein Stølen Bjerkaker:

 • Russisk
 • Italiensk
 • Polsk, tsjekkisk, BKS
 • Tysk, nederlandsk
 • EURO1000

Joakim Tjøstheim:

 • Engelsk litteratur, britiske og amerikanske studier
 • Spansk
 • Portugisisk
 • EUS4010, TRANS4300
 • EUS3905, EUS3910, EUS3920, EUS3930 og EUS4900

Delstudier i utlandet

 

Studentmidler

 • faglig-sosiale midler
 • trykkestøtte
 • reisestøtte

Kontaktperson for studenter med nedsatt funksjonsevne ved ILOS

Studieleder

 • Leder for studieadministrasjonen
 • Læringsmiljøkontakt
 • Studiekvalitet

Faglige spørsmål

Kontaktinformasjon til den enkelte lærer finner du på emnets semesterside.

Oversikt over ILOS' emner

Generelle henvendelser

Hvis du kontakter oss på e-post eller telefon med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn oppgi følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Semesterregistrert adresse
 • Studieprogram
 • Siste avlagte eksamen ved UiO (dersom du har avlagt emner her)

 

Ekspedisjonskontoret

Telefon: 22 85 69 12

E-post: henvendelser@ilos.uio.no

Studentdemokrati ved ILOS

IT-tjenester

 • brukernavn og passord
 • Fronter/Canvas
 • IT-kurs

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15