Jobb og karriere

Hva gjør tidligere HF-studenter

  • olerud-ellen-trautmann-200x198pxl Prosjektleder

    Utveksling- og praksisopphold i Tyskland og Østerrike som del av studiet ga meg verdifulle erfaringer på veien videre, sier Ellen Trautmann Olerud.

  • njaa-oskar-200x203 Leder for Russlandsavdelingen i Bellona, Oslo

    Skaff deg praksis i løpet av studiene! Dra til Russland og bli kjent med nabolandet, anbefaler Oskar Njaa. Han jobber med klima- og miljøutfordringer i Miljøstiftelsen Bellona.

HF-studenter i praksis

Hva mener arbeidsgiverne

Vi har spurt arbeidsgivere i forskjellige bransjer hva de ser etter når de ansetter, og hva de mener er HF-kandidaters styrker og svakheter.

 

Dette sier arbeidsgiverne

«God utdannelse og gode karakterer er det mange som har...

Folk som viser bredde og engasjement ved både å lese fag og ha et engasjement ved siden av, skiller seg ut i søkerbunken.»

— Næringslivsleder i Bransjekartlegging 2016

Viktig å tenke på underveis

Som humanist er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet.

Emner og sammensetning av graden

Hvordan sette sammen en profil som øker jobbsjansene?

Praksis

Praksisplasser i arbeidslivet på bachelor- og masternivå

Masteroppgavesamarbeid

Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter

Aktiviteter og verv

Engasjer deg! Hva du gjør ved siden av studiene betyr mye.

Snakk med en veileder

Usikker på hva du skal velge? Snakk med din studiekonsulent.

Karrieresenteret ved UiO

Karrieresenteret bistår deg med CV, søknad, kurs og veiledning.

Arrangementer og kurs

Ingen kommende arrangementer

Utlysninger

Ingen kommende utlysninger

 
Se utlysninger av praktikantstillinger ved norske utenriksstasjoner for høstsemesteret 2020

Aktuelle saker

Vitenskapsbutikken

Instagram

HF-studenter som er i praksis i utlandet eller på utvekslingsopphold er gjesteredaktører på Instagramkontoen vår. Hver uke overtar en ny student på et nytt sted kontoen.

HF Alumnus

HF Alumnus er alumnusnettverket for masterstudenter, stipendiater og kandidater med grad fra Det humanistiske fakultet.

  • Få tilgang til oppdatert informasjon om fakultetets forskning, etter- og videreutdanning og invitasjon til arrangementer.
  • Oppretthold og knytt egne nettverk med uteksaminerte studenter fra andre fagmiljø enn ditt eget.