Jobb og karriere

Hva gjør tidligere HF-studenter

 • olerud-ellen-trautmann-200x198pxl Prosjektleder

  Utveksling- og praksisopphold i Tyskland og Østerrike som del av studiet ga meg verdifulle erfaringer på veien videre, sier Ellen Trautmann Olerud.

 • njaa-oskar-200x203 Leder for Russlandsavdelingen i Bellona, Oslo

  Skaff deg praksis i løpet av studiene! Dra til Russland og bli kjent med nabolandet, anbefaler Oskar Njaa. Han jobber med klima- og miljøutfordringer i Miljøstiftelsen Bellona.

HF-studenter i praksis

 • jonathan-200x234 Praksis ved UNESCO i Paris

  Det sosiale nettverket jeg opparbeidet meg ved UNESCO er noe av det viktigste jeg tar med meg videre, sier Jonathan Wegger Hultin, etter å ha tilbrakt vårsemesteret 2020 i Paris.

 • anja-b-torheim Hospitant ved Den norske delegasjonen til Europarådet i Strasbourg

  Jeg fikk sett hvordan en utenriksstasjon fungerer på innsiden og oppleve hvordan multilateralt samarbeid fungerer på nært hold, forteller Anja Birkelund Torheim om sitt hospitantopphold høsten 2019.

Hva mener arbeidsgiverne

Vi har spurt arbeidsgivere i forskjellige bransjer hva de ser etter når de ansetter, og hva de mener er HF-kandidaters styrker og svakheter.

 

Dette sier arbeidsgiverne

«God utdannelse og gode karakterer er det mange som har...

Folk som viser bredde og engasjement ved både å lese fag og ha et engasjement ved siden av, skiller seg ut i søkerbunken.»

— Næringslivsleder i Bransjekartlegging 2016

Viktig å tenke på underveis

Som humanist er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet.

Emner og sammensetning av graden

Hvordan sette sammen en profil som øker jobbsjansene?

Praksis

Velg praksis og få relevant arbeidserfaring underveis i studiene.

Masteroppgavesamarbeid

Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter

Aktiviteter og verv

Engasjer deg! Hva du gjør ved siden av studiene betyr mye.

Snakk med en veileder

Usikker på hva du skal velge? Snakk med din studiekonsulent.

Karrieresenteret ved UiO

Karrieresenteret bistår deg med CV, søknad, kurs og veiledning.

Arrangementer og kurs

Ingen kommende arrangementer

Utlysninger

Ingen kommende utlysninger