English version of this page

Forskning

Senter for fremragende forskning

Det humanistiske fakultet er vertskap for to Sentre for fremragende forskning, finansiert av Norges forskningsråd."SFF Senter for fremragende forskning Norges forskningsråd" står det med tekst. Logo.

"erc" står det med tekst og mange små runde orange flekker. Logo.EU-prosjekter

Forskningsprosjekter ved Det humanistiske fakultet som er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Byste av Sklodowska-Curie. Relieff. Hvit på lilla bakgrunn. Illustrasjon.Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Forskningsprosjekter ved Det humanistiske fakultet finansiert av EU.

Fire studenter som sitter og snakker på en benk med P. A. Munchs hus i bakgrunnen. Foto.

Forsknings- og utdanningssatsinger

Fra 2019 til 2023 vektlegger Det humanistiske fakultet fem tverrfaglige satsinger som skal bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.

Finn en forsker ved HF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

UiO:Norden

"Globale utfordringer - nordiske erfaringer" står det med tekst. Fire røde rundinger og en svart runding i pilform. Designmerke.UiO:Norden skal framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.
 

UiO:Energi

"Bærekraftig energi" og "Sustainable Energy" står det med tekst. Designmerke.UiO:Energi skal fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer.