English version of this page

Forskning

EU-prosjekter

Forskningsprosjekter ved Det humanistiske fakultet som er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Forskningsprosjekter ved Det humanistiske fakultet finansiert av EU.

Forskningsprosjekter ved HF

Finn en forsker ved HF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

P. A. Munchs hus i solskinn. Foto.

Forsknings- og utdanningssatsinger ved HF

Fra 2019 til 2023 vektlegger Det humanistiske fakultet fem tverrfaglige satsinger som skal bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.

Forskningsaktuelt

UiO:Norden

"Globale utfordringer - nordiske erfaringer" står det med tekst. Fire røde rundinger og en svart runding i pilform. Designmerke.UiO:Norden skal framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.
 

UiO:Energi

"Bærekraftig energi" og "Sustainable Energy" står det med tekst. Designmerke.UiO:Energi skal fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer.