Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved HF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

UiO Norden

  • Ny kunnskap om den nordiske modellen
  • Stor tverrfaglig forskningssatsing ved UiO

Sentre for fremragende forskning

Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (RITMO) ved Institutt for musikkvitenskap

Forskningsaktuelt

Forskning som forandrer

Samfunnsbidrag er blitt et viktig kriterium for vurdering av all forskning, også den humanistiske. Humanioras samfunnsbidrag spenner vidt. Med innsikt fra egen forskning bidrar humanistiske forskere aktivt til endring og nytenkning i samfunnet.

Publikasjoner