English version of this page

Forskning

EU-prosjekter

Forskningsprosjekter ved Det humanistiske fakultet som er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Sentre for fremragende forskning

Det humanistiske fakultet er vertskap for to Sentre for fremragende forskning, finansiert av Norges forskningsråd.

Forskningsprosjekter ved HF

Finn en forsker ved HF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forsknings- og utdanningssatsinger ved HF

Fra 2019 til 2023 vektlegger Det humanistiske fakultet fem tverrfaglige satsinger som skal bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.

Forskningsaktuelt

UiO:Norden

UiO:Norden skal framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.
 

UiO:Energi

UiO:Energi skal fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer.

Publikasjoner