English version of this page

Forskning

Fire studenter som sitter og snakker på en benk med P. A. Munchs hus i bakgrunnen. Foto.

Forsknings- og utdanningssatsinger

Fra 2019 til 2023 vektlegger Det humanistiske fakultet fem tverrfaglige satsinger som skal bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.

Finn en forsker ved HF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

UiO:Norden

"Globale utfordringer - nordiske erfaringer" står det med tekst. Fire røde rundinger og en svart runding i pilform. Designmerke.UiO:Norden skal framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.
 

UiO:Energi

"Bærekraftig energi" og "Sustainable Energy" står det med tekst. Designmerke.UiO:Energi skal fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer.