Kontakt Det humanistiske fakultet

Pressekontakt

Sentralbord

Telefon: +47 22 85 50 50 (UiO)

Nødnummer

Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser

Telefon: 22 85 66 66