Helse, miljø og sikkerhet

På den sikre siden

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som gir informasjon om hva du skal gjøre når og hvis noe skjer. Ledelsen ved UiO oppfordrer alle ansatte og studenter til å lagre siden på din mobil og sette deg godt inn i innholdet!

Nødnummer

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentralen: 22 85 66 66

Ring nødetatene først, så vakt- og alarmsentralen

Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Utvalget følger opp ansatte og studenters sikkerhet, helse og velferd, og deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet ved fakultetet. LAMU diskuterer og gir råd i omstillings- og flytteprosesser, og behandler også skade- og ulykkesmeldinger.

Kildesortering

UiO skal gå fra 32 prosent til 80 prosent sortert avfall.