English version of this page

Tjenester og verktøy

 • Bibliotek
  • Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek
 • IT-tjenester
  • Passord, trådløst nett, telefoni, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og undervisning.
 • Eiendomstjenester
  • Parkering, byggearbeider, vakthold, renhold, leie av lokaler, hittegods, flytting, bud- og posttjenester.
 • Trykk og kopi
  • Print av doktoravhandlinger, masteroppgaver, plakater, bannere, foldere og visittkort.

Kunnskapsressurser ved HF

 • Norgeshistorie.no
  • Norges historie, fra steinalderen til i dag. Formidlet av fagfolk fra hele landet. Utviklet av Universitetet i Oslo.
 • Undervisningsplikten
  • En podkast med studiedekan Gunn Enli for alle som er opptatt av høyere utdanning i Norge.
 • Henrik Ibsens skrifter
  • Henrik Ibsens samlede verker i digital utgave. Inneholder alt bevart skriftlig materiale fra Henrik Ibsens hånd: skuespill, dikt, brev, sakprosa og varia.
 • Norsk folkeminnesamling
  • Trolldom i Norge, eventyr og sagn, folkeminne-samlere, livs- og årshøytider. Et kulturhistorisk nasjonalarkiv som består av tekst- og bildemateriale etter over 300 samlere.