Tjenester og verktøy

Norgeshistorie.no

Norges historie, fra steinalderen til i dag. Formidlet av fagfolk fra hele landet. Utviklet av Universitetet i Oslo.

Undervisningsplikten

En podkast med studiedekan Gunn Enli for alle som er opptatt av høyere utdanning i Norge.

Flexphil

Flexphil er et nettkurs i Examen philosophicum som er gratis og åpent for alle. Kurset er spesielt egnet for deg som tar Exphil som selvstudium, men kan med fordel også brukes av studenter som følger ordinær undervisning.

Henrik Ibsens skrifter

Henrik Ibsens samlede verker i digital utgave. Inneholder alt bevart skriftlig materiale fra Henrik Ibsens hånd: skuespill, dikt, brev, sakprosa og varia.

Norsk folkeminnesamling

Trolldom i Norge, eventyr og sagn, folkeminne-samlere, livs- og årshøytider. Et kultur-historisk nasjonalarkiv som består av tekst- og bildemateriale etter over 300 samlere.

Andre kunnskapsressurser ved HF

Samlinger og manuskripter, musikk, kulturhistorie, språk og ordbøker:

Bibliotheca Polyglotta, Tingbokdatabasen, norske gårdsnavn, bokmålslitteratur fra 1550 til 1900, norske operasangere gjennom tidene, Norsk musikkhistorisk arkiv.

Fransk, italiensk, portugisisk, spansk, tsjekkisk og tysk. Tekst- og talespråkkorpus.

IT- og AV-tjenester

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, programmer, it-støtte til forskning og utdanning.

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.