Lokal beredskapsplan

Det humanistiske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Last ned lokal beredskapsplan

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Det humanistiske fakultet

Beredskapsarbeidet ved fakultetet ledes av dekanen.

Publisert 2. mai 2018 10:17 - Sist endret 4. apr. 2022 08:44