English version of this page

Organisasjon

Det humanistiske fakultet er organisert i 7 institutt, 2 senter og 1 fakultetssekretariat. Ein vald dekan og eit fakultetsstyre leier fakultetet.

Fakultetsleiinga

Fakultetsleiinga består av ei vald leiing og ei administrativ leiing.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret har 11 medlemmar og leies av dekanen.

Fakultetsadministrasjonen

Administrasjonen ved fakultetet er delt i seks seksjonar, eit sekretariat og administrativ leiing.

Institutt og senter

Det humanistiske fakultet femnar 7 institutt, fleire senter i utlandet og to senter for framifrå forsking.