Fakultetsstyret

Sakskart og protokoller

Medlemmer

Fakultetsstyret har 11 medlemmer og ledes av dekanen.

Styrets rolle og mandat

  • Fakultetets øverste organ
  • Ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten

Tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger

Tilsettingssaker behandles i et eget utvalg av styret, Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV).