Fakultetsstyret

Sakskart og protokoller

  • Protokoll fra møtet 7. juni
  • 6 møter i året, tre i hvert semester.
  • Sakskart publiseres ca en uke før møtet.
  • Protokoller legges ut fortløpende etter møtene.

Medlemmer

Fakultetsstyret har 11 medlemmer og ledes av dekanen.

Styrets rolle og mandat

  • Fakultetets øverste organ
  • Ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten

Tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger – TUV

  • Tilsettingssaker behandles i et eget utvalg av styret, Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV).

Tilsettingsutvalg for teknisk/administrative stillinger – TUTA

  • Tilsettingsutvalget har 8 medlemmer i tillegg til leder
  • Kunngjøringer godkjennes av fakultetsdirektøren