Sakskart og protokoller

Publisert 22. okt. 2018 14:49

Fakultetet utlyser finansiering av nye langsiktige satsinger på miljøer med høy kvalitet og potensial for utvikling. Inntil 20 mill. kan tildeles hver satsing over en periode på fem år, med oppstart i 2019. Søknadsfrist 23. juni 2017.

Publisert 19. apr. 2016 10:47

Møtet ble satt 15. april 2016 kl. 11.00 og hevet kl. 15.00, i møterom 252 P.A.Munchs hus.

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Kjartan Hverven, Ida Kristine Gangstø Berg, Ingunn Moser og Lars E. Hansen.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Inger-Johanne Ullern (ref.).

Fra UiO:Norden (O-sak 3): Halldor Byrkjeflot og Mari Corell.

Publisert 11. mars 2016 14:17

Møtet ble satt 4. mars 2016 kl. 11.00 og hevet kl. 15.30, i møterom 252 P.A.Munchs hus.

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Kjartan Hverven, Ida Kristine Gangstø Berg, Regine Bergersen (kom kl. 12.05), Ingunn Moser og Svein Skarheim (gikk kl. 13.30).

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg. Greta Holm deltok på orienteringen om personalsak.

Idar Kreutzer deltok på diskusjonssak D-2.

 

 

Publisert 2. nov. 2015 12:28

Møtet ble satt 30. oktober 2015 kl. 11.00 og hevet kl.  14.30, i møterom 252 P.A.Munchs hus.

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Hans Robin Solberg, Aleksander Førde og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Niels Christian Hervig, Inger-Johanne Ullern, Helene Wilberg.