Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2022 - 31. desember 2022

 

Faste medlemmer

Dekan Frode Helland
Vitenskapelig ansatt Anne Eriksen
Vitenskapelig ansatt Espen Schaanning
Teknisk-administrativ ansatt Pia Søndergaard
Studentrepresentant (medlem for ett år) Veronica Dahlby Tveitan

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Mathilde Skoie  2. vara: Gunn Enli(prodekan for studier)
Vitenskapelig ansatt Heidi Østbø Haugen
Vitenskapelig ansatt Silvio Bär
Teknisk-administrativ ansatt  
Studentrepresentant (medlem for ett år)

 

Sindre Worren

 Sakskart og protokoller 2022

Innlevering av sakspapirer Møtedato Sakskart Protokoll
30. desember 2020 14. januar   protokoll
7. januar 28. januar    
21. januar 11. februar    
11. februar 4. mars     
25. februar 18. mars    
11. mars 1. april    
25. mars NB: 25. april    
15. april 6. mai     
29. april 20. mai    
13. mai 3. juni    
27. mai 17. juni     
       
5. august 26. august     
19. august 9. september     
2. september 23. september    
23. september 14. oktober    
7. oktober 28. oktober    
21. oktober 11. november    
4. november 25. november     
18. november 9. desember    

 

Publisert 22. nov. 2021 08:32 - Sist endret 14. jan. 2022 09:41