Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2022 - 31. desember 2022

 

Faste medlemmer

Dekan Frode Helland
Vitenskapelig ansatt Anne Eriksen
Vitenskapelig ansatt Heidi Østbø Haugen
Teknisk-administrativ ansatt Pia Søndergaard
Studentrepresentant (medlem for ett år) Veronica Dahlby Tveitan

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Mathilde Skoie  2. vara: Gunn Enli(prodekan for studier)
Vitenskapelig ansatt  
Vitenskapelig ansatt Silvio Bär
Teknisk-administrativ ansatt  
Studentrepresentant (medlem for ett år)

 

Sindre Worren

 Sakskart og protokoller 2022

Innlevering av sakspapirer Møtedato Sakskart Protokoll
30. desember 2020 14. januar sakskart protokoll
7. januar 28. januar sakskart protokoll
21. januar 11. februar sakskart protokoll
11. februar 4. mars  sakskart protokoll
25. februar 18. mars sakskart protokoll
11. mars 1. april sakskart protokoll
25. mars NB: mandag 25. april sakskart protokoll
15. april 6. mai  sakskart protokoll
29. april 20. mai sakskart protokoll
13. mai 3. juni sakskart protokoll
27. mai 17. juni  sakskart protokoll
       
5. august 26. august  sakskart protokoll
19. august 9. september  sakskart protokoll
2. september 23. september sakskart protokoll
23. september 14. oktober    
7. oktober 28. oktober    
21. oktober 11. november    
4. november 25. november     
18. november 9. desember    

 

Publisert 22. nov. 2021 08:32 - Sist endret 23. sep. 2022 09:45