Ansettelsesrådet (AR) for teknisk-/administrative stillinger

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger (AR) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og ansettelser i teknisk-/administrative stillinger ved fakultetene.

Ansettelsesrådet består av en leder, fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Ansettelsesrådet møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte, avlyses møtet.

Medlemmer av AR

Faste medlemmer 2022

HR-sjef (leder) Helga Reiss
Administrativ leder Jan Halvor Undlien, ILN
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Seksjonssjef Petter Løken
Administrativ leder Ragnhild Rebne, IKOS
Representant for NTL Nora Birkeland
Representant for Parat Asta Helgadottir
Representant for Forskerforbundet Torunn Nyland
Representant for Akademikerne Andrea Dale Wefring
Personalrådgiver (sekretær) Evian Nordstrand

Varamedlemmer 2022

Seniorrådgiver Greta Holm
Administrativ leder ledig
Administrativ leder ledig
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen
Representant for NTL Eirik Jonassen Finne
Representant for Parat  
Representant for Forskerforbundet
  1. vara Therese Gjessing      
  2. vara Frode Torp Christensen
Representant for Akademikerne Sarah Younes
Personalrådgiver (sekretær) Julie Bårdsen Tøllefsen

Protokoller 2022

Innlevering av saksdokumenter Møtedato

Protokoll

10.01.2022 24.01.2022 Avlyst
31.01.2022 14.02.2022 Avlyst
21.02.2022 07.03.2022 Protokoll
14.03.2022 28.03.2022 Protokoll
Ekstraordinært møte 20.04.2022 Protokoll
11.04.2022 25.04.2022 Protokoll
02.05.2022  18.05.2022 (onsdag) Avlyst
23.05.2022  07.06.2022 (tirsdag) Protokoll
13.06.2022 27.06.2022 Protokoll
     
15.08.2022 29.08.2022 Protokoll
05.09.2022 19.09.2022 Avlyst
26.09.2022 10.10.2022   
17.10.2022 31.10.2022  
07.11.2022 21.11.2022  
28.11.2022 12.12.2022  
     
Publisert 28. okt. 2021 10:37 - Sist endret 12. sep. 2022 11:21