Ansettelsesrådet (AR) for teknisk-/administrative stillinger

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger (AR) ved Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet behandler innstillinger og ansettelser i teknisk-/administrative stillinger ved fakultetene.

Ansettelsesrådet består av en leder, fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for en toårsperiode.

Ansettelsesrådet møtes normalt hver tredje uke i semestrene. Dersom det ikke meldes inn saker til et fastsatt møte, avlyses møtet.

Medlemmer av AR

Faste medlemmer 2021

HR-sjef (leder) Helga Reiss
Administrativ leder Karina Kleiva, ILOS
Administrativ leder Karen M. Haugland, IFIKK
Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen
Administrativ leder Ragnhild Rebne, IKOS
Representant for NTL Nora Birkeland
Representant for Parat Asta Helgadottir
Representant for Forskerforbundet Torunn Nyland
Representant for Akademikerne Sarah Younes
Personalrådgiver (sekretær) Evian Nordstrand

Varamedlemmer 2021

Seniorrådgiver Greta Holm
Administrativ leder ledig
Administrativ leder Katrine Randin, IAKH
Seksjonssjef Bjørn Erik Schjerverud, TF
Seksjonssjef Petter Løken 
Representant for NTL  
Representant for Parat  
Representant for Forskerforbundet
  1. vara Therese Gjessing      
  2. vara Frode Torp Christensen
Representant for Akademikerne  
Personalrådgiver (sekretær) Julie Bårdsen Tøllefsen

Protokoller 2021

Innlevering av saksdokumenter Møtedato

Protokoll

28.12.2020 18.01.2021 Avlyst
25.01.2021 08.02.2021 Avlyst
15.02.2021 01.03.2021 Avlyst
08.03.2021 22.03.2021 Protokoll
29.03.2021 19.04.2021 Protokoll
26.04.2021 10.05.2021 Avlyst
18.05.2021 (tirsdag) 31.05.2021 Avlyst
31.05.2021 (ekstra møte) 14.06.2021 Protokoll
07.06.2021 21.06.2021 Protokoll
16.08.2021 30.08.2021  Protokoll
06.09.2021 20.09.2021 Protokoll
27.09.2021 11.10.2021 Avlyst
18.10.2021 01.11.2021  Avlyst
08.11.2021 22.11.2021 Protokoll
29.11.2021 13.12.2021 Protokoll
     
     
Publisert 14. des. 2020 12:50 - Sist endret 15. des. 2021 14:18