Fakultetsstyrets medlemmer

Fakultetsstyrets funksjonsperiode er 2019-2022. For studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte er funksjonsperioden ett år.

Medlemmer Varamedlemmer
Frode Helland Dekan, fakultetsstyrets leder    

Mathilde Skoie

Prodekan for forskning og forskerutdanning, dekanens stedfortreder og styrets nestleder Gunn Enli Prodekan for studier og utdanning, vara for nestleder
Anne Eriksen Representant for fast vitenskapelige ansatte Christine Meklenborg Nilsen 1. vara for fast vitenskapelig ansatte
Rune Svarverud Representant for fast vitenskapelige ansatte Espen Schaanning 2. vara for fast vitenskapelig ansatte
Pia Søndergaard Representant for teknisk-administrative ansatte
Øystein Bjarne Ekevik Vara for teknisk-administrativt ansatte
Sine Halkjelsvik Bjordal Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Jessica P.B. Hansen 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Ulf A.S. Holbrook 2. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Karoline Opsahl Studentrepresentant Vemund Haugevik Jernsletten 1. vara for studentene
Marius Frans Linus Hillestad Studentrepresentant Nicolai Nypan 2. vara for studentene
Herman André Skøien Kvale Studentrepresentant Vegard Kristoffersen 3. vara for studentene
Petter Aaslestad Ekstern representant Torgeir Waterhouse 1.vara for eksterne representanter
Asta Busingye Lydersen Ekstern representant Kirsti Koch Christensen 2. vara for eksterne representanter

 

Publisert 17. des. 2014 13:10 - Sist endret 24. sep. 2020 14:14