Fakultetsstyrets medlemmer

Fakultetsstyrets funksjonsperiode er 2019-2022. For studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte er funksjonsperioden ett år.

Medlemmer Varamedlemmer
Frode Helland Dekan, fakultetsstyrets leder    

Mathilde Skoie

Prodekan for forskning og forskerutdanning, dekanens stedfortreder og styrets nestleder Gunn Enli Prodekan for studier og utdanning, vara for nestleder
Anne Eriksen Representant for fast vitenskapelige ansatte Heidi Østbø Haugen 1. vara for fast vitenskapelig ansatte
Espen Schaanning Representant for fast vitenskapelige ansatte Silvio Bär 2. vara for fast vitenskapelig ansatte
Pia Søndergaard Representant for teknisk-administrative ansatte
Øystein Bjarne Ekevik Vara for teknisk-administrativt ansatte

Rafael Lomeu Gomes

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Zahir Athari 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Jessica Yarin Robinson 2. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte

Sindre Worren

Studentrepresentant Ronja Chawki Johansen 1. vara for studentene

Veronica Dahlby Tveitan

Studentrepresentant Nikolai Johansen 2. vara for studentene

Victoria Hagen Sand

Studentrepresentant Hanne Heggelund Baug 3. vara for studentene
Petter Aaslestad Ekstern representant Torgeir Waterhouse 1.vara for eksterne representanter
Asta Busingye Lydersen Ekstern representant Kirsti Koch Christensen 2. vara for eksterne representanter

 

Publisert 17. des. 2014 13:10 - Sist endret 5. sep. 2022 08:34