Fakultetsstyrets medlemmer

Fakultetsstyrets funksjonsperiode er 2019-2022. For studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte er funksjonsperioden ett år.

Medlemmer Varamedlemmer
Frode Helland Dekan, fakultetsstyrets leder    

Mathilde Skoie

Prodekan for forskning og forskerutdanning, dekanens stedfortreder og styrets nestleder Gunn Enli Prodekan for studier og utdanning, vara for nestleder
Anne Eriksen Representant for fast vitenskapelige ansatte Heidi Østbø Haugen 1. vara for fast vitenskapelig ansatte
Espen Schaanning Representant for fast vitenskapelige ansatte Silvio Bär 2. vara for fast vitenskapelig ansatte
Pia Søndergaard Representant for teknisk-administrative ansatte
Øystein Bjarne Ekevik Vara for teknisk-administrativt ansatte
Zahir Athari Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Emil Flatø 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
  2. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Karoline Opsahl Studentrepresentant Christina Eide 1. vara for studentene

Veronica Dahlby Tveitan

Studentrepresentant Elias Peltomaa Beisvåg 2. vara for studentene

Engebret Alejandro Ayala Wold

Studentrepresentant Mona Benmalek 3. vara for studentene
Petter Aaslestad Ekstern representant Torgeir Waterhouse 1.vara for eksterne representanter
Asta Busingye Lydersen Ekstern representant Kirsti Koch Christensen 2. vara for eksterne representanter

 

Publisert 17. des. 2014 13:10 - Sist endret 24. sep. 2021 09:24