English version of this page

Valg

Ansatte og studenter velger dekan, fakultetsstyre og instituttstyrer ved Det humanistiske fakultet.

Valgperioden for fakultetets øverste styre og ledelse er fire år. Representanter for midlertidig ansatte og studentene velges for ett år. 

Høsten 2020 avholdes det valg til fakultetsstyret for studenter, midlertidig vitenskapelig ansatte og fast vitenskapelig ansatte.

Instituttstyrene

Det avholdes også valg til instituttstyrene ved alle fakultetets institutter. Se egne valgsider ved institutt for:

 

Ansvar for å gjennomføre valg til Fakultetsstyret ligger hos fakultetets valgstyre.

Publisert 30. nov. 2015 21:23 - Sist endret 5. okt. 2020 12:36