English version of this page

Valg

Ansatte og studenter velger dekan, fakultetsstyre og instituttstyrer ved Det humanistiske fakultet.

Dekanvalg

Neste dekanvalg avholdes høsten 2022.

Fakultetsstyrevalg

Høsten 2022 avholdes det valg til fakultetsstyret til fakultetets øverste styre og ledelse, samt valg av representanter for studenter og midlertidig ansatte.

Instituttstyrevalg

Det avholdes valg til instituttstyrene ved alle fakultetets institutter. Se egne valgsider ved institutt for:

Publisert 30. nov. 2015 21:23 - Sist endret 1. juli 2022 08:10