Valg av nye representanter til IKOS' instituttstyre

På denne siden finner du generell informasjon om valg, samt informasjon om tidligere valgprosesser og resultat.

Hvor ofte gjennomføres det valg?

Innenfor gruppene fast vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte velger de ansatte sine representanter hvert fjerde år.

Representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte og for studentene velges hvert år.

Ekstern representant blir oppnevnt hvert fjerde år av fakultetsstyret etter forslag fra instituttstyret.

Hvem kan fremme forslag til kandidater?

Enhver som har stemmerett ved valget kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Alle fastlønnede ansatte i minst halv stilling, samt professorer II, har stemmerett j.f. UiO sitt valgreglement.

Valg høsten 2022

Informasjon om kandidater og hvordan du kan avgi din stemme kommer i god tid før valget.

Valg høsten 2021

  • Valget åpnet 16. november og stengte 22. november.

Studenter og midlertidige vitenskapelige ansatte med stemmerett kunne logge seg inn på evalg for å avgi sin stemme.

Følgende representanter ble valgt

Funksjonsperiode 01.01.22-31.12.22

Midlertidig vitenskapelig ansatte
Studenter

Valg høsten 2020

  • Forslagsfrist: 5. november kl. 23.59
  • Valget åpnet 16. november og stengte 22. november
  • Resultatet av valget ble kunngjort 25. november.

Studenter og midlertidige vitenskapelige ansatte med stemmerett kunne logge seg inn på evalg for å avgi sin stemme.

Følgende representanter ble valgt

Funksjonsperiode 01.01.21-31.12.24

Fast vitenskapelig ansatte
Teknisk administrativ ansatte

Funksjonsperiode 01.01.22-31.12.22:

Midlertidig vitenskapelig ansatte
Studenter
Publisert 26. apr. 2022 11:00 - Sist endret 6. okt. 2022 14:57