English version of this page

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Instituttleiinga

Instituttleiar er øvste leiar for IKOS og leiar for instituttstyret. Instituttleiar blir tilsett for ein fireårsperiode og peiker ut forskingsleiar og undervisningsleiar for den gjeldande perioden.

Administrativ leiar tar hand om den forvaltningsmessige leiinga av instituttet. Studieleiar leier det studieadministrative arbeidet ved instituttet.

Instituttleiar

Rune Svarverud

e-post: rune.svarverud@ikos.uio.no
telefon: 22 85 69 82

Forskningsleiar

Jacob Høigilt

e-post: jacob.hoigilt@ikos.uio.no
telefon: 22 85 41 50

Undervisningsleiar/avløyser for instituttleiar

Ane Ohrvik

e-post: ane.ohrvik@ikos.uio.no
telefon: 22 85 78 37

Administrativ leiar

Ragnhild Rebne

e-post: ragnhild.rebne@ikos.uio.no
telefon: 22 85 59 26

Studieleiar

Hanne Skramstad

e-post: hanne.skramstad@ikos.uio.no
telefon: 22 85 59 24

Kontakt

Postadresse Postboks 1010 Blindern, 0315 Oslo Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo Telefon: +47 22855943 E-post:

Enhetskoder

Koststed 14200000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 143200 Vortex, FS m.m.