Kontakt Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Spørsmål om studier

Sentralbord

Ekspedisjon

Niels Henrik Abels vei 36 
P.A. Munchs hus 4. etg. (Ekspedisjonskontor)
0371 OSLO

henvendelser@ikos.uio.no
Telefon: 22 85 59 43

Postadresse

Boks 1010 Blindern
0315 Oslo