Livet rundt studiene

Fagutvalg og studentdemokrati ved IKOS

Ved IKOS har vi flere fagutvalg tilknyttet de ulike fagmiljøene. Fagutvalgene arrangerer faglig-sosiale aktiviteter og er bindeledd mellom studentene og instituttet.

Felles for alle studenter ved UiO