English version of this page

Om IKOS

Samarbeid med IKOS

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekt mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

 

Tal og fakta

IKOS har brei kompetanse innanfor religion og kultur i Europa og Asia og språkbaserte områdestudium med vekt på Sør-Asia, Aust-Asia, Midtausten og Nord-Afrika.

Kontakt IKOS

Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Postboks 1010 Blindern
0315 Oslo

For spørsmål om studier: studentinfo@ikos.uio.no

For øvrige henvendelser: henvendelser@ikos.uio.no