Om IKOS

Samarbeid med IKOS

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter
  • Student i praksis

 

Tal og fakta

IKOS har brei kompetanse innanfor religion og kultur i Europa og Asia og språkbaserte områdestudium med vekt på Sør-Asia, Aust-Asia, Midtausten og Nord-Afrika.

Kontakt IKOS

Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Postboks 1010 Blindern
0315 Oslo
E-post: henvendelser@ikos.uio.no