Organisasjon

Instituttstyret

Instituttet sitt øverste styringsorgan.

Instituttleiinga

Leiar institutt, forsking, undervisning, studiar og administrasjon.

Organisasjonskart

Grafisk og interaktiv oversikt. 

Instituttadminstrasjonen

Ansvar for fellestenestene ved instituttet og studietilboda.

Valg av styret

På høsten hvert fjerde år velges styrerepresentanter for fast vitenskapelige og administrativt ansatte for den påfølgende fireårsperioden.