Instituttstyret

Sakskart og protokollar

  • 8 møte i året, fire i kvart semester.
  • Sakskart blir publiserte ei veke før møtet.
  • Protokollar blir lagde ut fortløpande etter møta.

Søk i arkivet for sakskart og protokoller

Medlemmer

Instituttstyret ved IKOS hausten 2021

Frå venstre: Einar Vigen, Øystein Krogh Visted, Line Esborg, Greta Karoline Heien, Carina Bjerk Tørud, Ane Ohrvik, Rune Svarverud, Tarjei Brekke og Ragnhild Rebne (ekstern representant og Mona Benmalek var ikkje til stades da bildet vart teke).

Rolle

  • Instituttstyret er det øvste avgjerdsorganet ved instituttet.
  • Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.