Instituttstyret

Personer står oppstilt på rad mot kamera.

Fra venstre mot høyre: Anne Maren Krogvold Nilssen, Hans Christoffer Tyldum, Hans Kristoffer Andersen Graff, Kristian Berg Harpviken, Joakim Parslow, Anne Stensvold, Bjørn Olav Utvik, Ragnhild Rebne, Aike Rots, Albrecht Hofheinz.

Foto: Olaf Christensen

Sakskart og protokollar

  • 8 møte i året, fire i kvart semester.
  • Sakskart blir publiserte ei veke før møtet.
  • Protokollar blir lagde ut fortløpande etter møta.

Medlemmer

  • Instituttstyret har 9 medlemmer og blir leia av instituttleiar.

 

Rolle

  • Instituttstyret er det øvste avgjerdsorganet ved instituttet.
  • Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.

Søk i arkivet for sakskart og protokoller:


Se også