Strategi for IKOS

Langsiktige mål for IKOS er nedfelt i dokumentet Strategi 2025 og operasjonaliseres gjennom rullerende årsplaner.

Årsplan for IKOS 2022-2024

Se også:

Publisert 2. jan. 2017 13:36 - Sist endret 25. nov. 2021 15:08