Strategi for IKOS

Langsiktige mål for IKOS er nedfelt i dokumentet Strategi 2025 og operasjonaliseres gjennom rullerende årsplaner.

 

Årsplan for IKOS 2019-2021

Publisert 2. jan. 2017 13:36 - Sist endret 16. jan. 2019 09:17