Strategi for IKOS

Langsiktige mål for IKOS er nedfelt i dokumentet Strategi 2025 og operasjonaliseres gjennom rullerende årsplaner.

 

Årsplan for IKOS 2018-2020

Publisert 2. jan. 2017 13:36 - Sist endret 5. juli 2018 11:17