English version of this page

Studier

Et undervisningrom med studenter som sitter ved bordene og en underviser som står ved tavlen. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Emner

Finn pensum, timeplan og eksamen.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Studere i utlandet

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen ved IKOS.

Karrierevalg for HF-studenter

Hva gjør tidligere HF-studenter etter at de er ferdige med studiene?

Masterstudier ved IKOS

Masterstudier, oppgaveskriving og språkressurser ved IKOS

Stemmer fra Asia og Midtøsten

Studenter skriver fra hele verden.

Kontakt oss

Si fra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.