English version of this page

Masterstudier ved IKOS

På denne nettsiden finner du mye nyttig, praktisk informasjon rundt gjennomføringen av masterstudiet og masteroppgaven ved IKOS.

To studenter sitter på en benk utenfor Niels Treschows hus, Blindern. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Lesesal for masterstudenter

IKOS har en lesesal i 3. etasje i P.A. Munchs hus som er tilgjengelig for alle masterstudenter ved institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Veileder til masteroppgaven

Etter at du har fått tildelt veileder, skal veiledningskontrakten fylles ut, signeres og returneres til studiekonsulenten for faget ditt.

Oppsett av masteroppgaven

Instituttet har utarbeidet anbefalte retningslinjer for oppsett av masteroppgaven. 

Innlevering av masteroppgaven

Her finner du alt du trenger å vite om innlevering av masteroppgaven.

Feltarbeid

Dersom det er relevant for masteroppgaven, kan du velge å reise på feltarbeid.

Retningslinjer for datahåndtering i studentprosjekter

Her finner du informasjon om personvern og behandling av personopplysninger i studentprosjekter for studenter ved IKOS sine masterprogram.