English version of this page

Feltarbeid

Feltarbeid er en gyllen anledning til å ta en pause fra lesesalen på Blindern og hente inn førstehåndsinformasjon til masteroppgaven din. Masterstudenter har rett til å søke om støtte til feltarbeid eller deltakelse på konferanser, seminarer etc.

Hvordan reise ut?

  1. Prat med veilederen din. Det skal foreligge en faglig grunn til å reise ut på feltarbeid og veilederen din kan gi deg tips og råd om hvor du kan reise.
  2. Søk støtte til feltarbeidet. Dette må gjøres innenfor fastsatte frister (se under). Du kan selvsagte reise ut uten støtte om du ikke rekker fristen.
  3. Dersom du skal reise utenlands: Les UiOs råd for sikkerhet i utlandet! og lever egenerklæring vedrørende feltarbeid i utlandet FØR du reiser ut. Alle må levere denne egenerklæringen FØR avreise i form av et nettskjema og det tar kort tid. IKOS betaler ikke ut reisestøtte med mindre dette skjemaet er levert.
  4. Hvis du skal innhente personopplysninger, må du ha godkjenning fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) FØR du starter datainnsamling.

Støtte til feltarbeid

Reisen/konferansen må være aktuell for masteroppgaven og finne sted i søknadssemesteret. Studenter kan kun motta dette tilskuddet én gang i løpet av masterstudiet. Les mer om faglige midler og reisestøtte ved IKOS.

Når feltarbeidet er gjennomført fyller du inn et nettskjema som gir tilgang til BetalMeg-løsningen hvor kvitteringer og boardingpass skal leveres inn. Dokumenter må leveres senest innen en måned etter at reisen er ferdig. 

Søknadsfrister: du må sende inn søknadsskjema (nettskjema) i god tid før feltarbeidet skal starte, og aller senest 1. november for høstsemesteret og 1. mai for vårsemesteret. Søknader blir behandlet fortløpende. 

Datainnsamling

Når du planlegger feltarbeid, bør du vurdere i samråd med veilederen om materialet ditt vil inneholde personopplysninger og om det må meldes til Norsk senter for forskningsdata. Her kan du les mer om regler håndtering av personopplysninger i studentprosjekter på IKOS 

Publisert 12. mars 2014 14:05 - Sist endret 2. mai 2022 10:53