English version of this page

Retningslinjer for masteroppgavens format og oppsett

Instituttet har utarbeidet anbefalte retningslinjer for masteroppgavens format og oppsett.

Anbefalt oppsett

 1. Forside
 2. Sammendrag på maks. 1 side (plassert foran eller bak i oppgaven)
 3. Forord. Alle masteroppgaver bør ha et forord, der det blant annet skal fremgå hvem som har vært veileder. Det er god vitenskapelig folkeskikk å takke alle som har bidratt positivt til gjennomføringen av masteroppgaven i forordet.
 4. Innholdsfortegnelse
 5. Hovedtekst
 6. Eventuelle sluttnoter
 7. Kilde- og litteraturliste
 8. Eventuelle vedlegg

Forsiden skal inneholde følgende:

 • Oppgavens tittel
 • UiOs logo – Apollon-merket
 • Studentens fulle navn
 • Masteroppgave i [emnekode + -navn]
 • Program/studieretning
 • Antall studiepoeng (30 eller 60)
 • Semester og år
 • Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Veiledende sidetall på oppgaven

60 studiepoengs oppgave: 70-100 sider (à ca. 2300 tegn uten mellomrom per side).

30 studiepoengs oppgave: 35-50 sider (à ca. 2300 tegn uten mellomrom per side).

NB! Se emnebeskrivelsen for ditt masteroppgaveemne for informasjon om nøyaktig slingringsmonn i sideantall.

Fotnoter inngår i sideantallet. Referanser og vedlegg kommer i tillegg.

Font

Velg samme skrifttype i alle deler av dokumentet. Skrifttypen skal være lett leselig.

Anbefalt: 12 pkt. Times New Roman med linjeavstand 1,5.

Marg

2,5 cm på hver side.

Venstrestilt tekst (brukket marg på høyre side).

Referansesystem

Du velger selv om du oppgir referanser som parenteser i teksten eller som fotnoter. Det er imidlertid veldig viktig å være konsekvent med hensyn til valget.

Alle bør gjøre seg kjent med universitetsbibliotekets nettside for korrekt bruk av sitat og kildehenvisninger.

Fotnoter

Bør samles på siden da dette er mer leservennlig enn å samle dem etter hvert kapittel eller bak hovedteksten.

Kilde- og litteraturliste

Kilde- og litteraturlisten skal plasseres til slutt i oppgaven (og før eventuelle vedlegg).

Litteraturlisten skal kun inneholde tekster som det refereres til i oppgaven.


Se også Søk & Skriv for ytterligere informasjon om stiler og layout.

Publisert 24. jan. 2012 16:16 - Sist endret 15. sep. 2022 13:33