Innlevering av masteroppgaver ved IKOS

Du kan levere masteroppgaven mellom 1. februar og 1. juni i vårsemesteret og mellom 1. september og 1. desember i høstsemesteret.

Innleveringsfrister

Vårsemester: 1. juni kl. 11.00

Høstsemester: 1. desember kl. 11.00

Dersom innleveringsfristen faller på en fridag, er det første påfølgende arbeidsdag som gjelder som innleveringsfrist.

Instituttet tar ikke i mot ferdige masteroppgaver utenfor de angitte periodene. Ved akutt sykdom i innleveringsperioden er det mulig å få inntil to ukers utsettelse mot fremvisning av legeattest. Dette må avklares med studiekonsulenten.

Trykking hos Reprosentralen

  • Bestill trykking på nett til Reprosentralen senest 4 virkedager før innleveringsfristen.
  • I bestillingen må du oppgi stedkode 143200, tiltakskode 690000 og prosjektkode 000000.
  • Instituttet dekker trykking av inntil åtte eksemplarer.
  • Instituttet dekker én fargeside per oppgave.
  • Du må selv hente de ferdig trykte oppgavene hos Reprosentralen.
  • Vil du ha flere enn åtte eksemplarer, flere fargesider eller velger å trykke oppgaven andre steder enn Reprosentralen, må du dekke kostnadene selv.

På innleveringsdagen

Klausulering

Les utfyllende informasjon om klausulering og masteroppgavens tilgjengelighet på Universitetsbibliotekets nettside.

Dersom du mener at masteroppgaven din bør klausuleres, må du klarere dette med instituttet først.

Publisert 24. jan. 2012 16:05 - Sist endret 25. okt. 2019 09:39