Innlevering av masteroppgaver ved IKOS

Du kan levere masteroppgaven mellom 1. februar og 1. juni i vårsemesteret og mellom 1. september og 1. desember i høstsemesteret.

Dette gjelder høsten 2020: 

Merk at du høsten 2020 ikke skal levere trykte eksemplarer av masteroppgaven til instituttet.

På grunn av Corona-viruset denne høsten vil vi kunne gi 2 ukers utsettelse uten å kreve dokumentasjon på sykdom, frafall av barnepass eller andre forsinkelser knyttet til høstens situasjon. Du må kontakte studiekonsulenten senest mandag 30. november kl. 11:00 for å be om utsatt innlevering av masteroppgaven. Vi gjør oppmerksom på at sensuren kan bli forsinket ved utsatt innlevering.

Innleveringsfrister

Vårsemester: 1. juni kl. 11.00

Høstsemester: 1. desember kl. 11.00

Dersom innleveringsfristen faller på en fridag, er det første påfølgende arbeidsdag som gjelder som innleveringsfrist.

Instituttet tar ikke i mot ferdige masteroppgaver utenfor de angitte periodene. Ved akutt sykdom i innleveringsperioden er det mulig å få inntil to ukers utsettelse mot fremvisning av legeattest. Dette må avklares med studiekonsulenten.

På innleveringsdagen

Oppgaven regnes som innlevert den datoen alt dette er mottatt av instituttet.

Merk at høstsemesteret 2020 skal du ikke levere trykte eksemplarer av masteroppgaven til instituttet. Du skal kun levere masteroppgaven din digitalt.

Du kan høsten 2020 bestille inntil 5 trykte eksemplarer der den ene er til veilederen din.

Slik bestiller du trykte eksemplarer fra Reprosentralen

  • Bestill trykking på nett til Reprosentralen 
  • I bestillingen må du oppgi stedkode 143200, tiltakskode 690000 og prosjektkode 000000.
  • Instituttet dekker høsten 2020 trykking av inntil fem eksemplarer.
  • Instituttet dekker én fargeside per oppgave.
  • Du får beskjed av Reprosentralen når oppgavene er ferdig trykket 
  • Vil du ha flere enn fem eksemplarer, flere fargesider eller velger å trykke oppgaven andre steder enn Reprosentralen, må du dekke kostnadene selv.

Klausulering

Les utfyllende informasjon om klausulering og masteroppgavens tilgjengelighet på Universitetsbibliotekets nettside.

Dersom du mener at masteroppgaven din bør klausuleres, må du klarere dette med instituttet først.

Publisert 24. jan. 2012 16:05 - Sist endret 5. nov. 2020 12:20