Masterstudier ved HF

Søk masterstipend

Veiledningskontrakt for masteroppgave

Både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet er oppsummert i veiledningskontrakten. Den må både veileder og student signere før arbeidet med masteroppgaven starter.

Regler og retningslinjer

Se også regler for permisjon, redusert studieprogresjon, forsinkelse - masterstudier ved HF.

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo

Veileder til oppgaven

Lurer du på når og hvordan du får tildelt veileder? Kontakt ditt institutt

Har du nettopp levert din masteroppgave?

Da  må du fylle ut nettskjema som en forberedelse til å få vitnemål.

Skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål (bokmål)

Skjema for innlevering av masteroppgåve/utferding av vitnemål (nynorsk)

Form for Submission of thesis/Issuance of Diploma  (English)

Publisert 14. mars 2016 20:14 - Sist endret 7. jan. 2021 14:04