Masterstudier ved HF

Søk masterstipend

Veiledningskontrakt for masteroppgave

Både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet er oppsummert i veiledningskontrakten. Den må både veileder og student signere før arbeidet med masteroppgaven starter.

Se også regler for permisjon, redusert studieprogresjon, forsinkelse - masterstudier ved HF.

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo

Lurer du på når og hvordan du får tildelt veileder? Kontakt ditt institutt

Publisert 14. mars 2016 20:14 - Sist endret 4. okt. 2018 11:18