Masterstudier ved HF

Veiledningskontrakt for masteroppgave

Både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet er oppsummert i veiledningskontrakten. Den må både veileder og student signere før arbeidet med masteroppgaven starter.

Regler og retningslinjer

Se regler for permisjon, redusert studieprogresjon, forsinkelse - masterstudier ved HF.

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo

Veileder til oppgaven

Lurer du på når og hvordan du får tildelt veileder? Kontakt ditt institutt.

E-læringskurs i GDPR for HF-studenter

Har du nettopp levert din masteroppgave?

Da må du fylle ut nettskjema som en forberedelse til å få vitnemål.

Publisert 14. mars 2016 20:14 - Sist endret 30. mars 2022 08:50