English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved IKOS

Finn en forsker ved IKOS

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Oslo Miljøhumaniora

Skog i tåke

  • Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer. 
  • Forskningen og undervisningen har historiske, kulturelle og filosofiske grunnsteiner.

Sentre

Forskningsarrangementer

24 jan.
10:15, Gamle Festsal, Domus Academica
31 jan.
09:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus
05 feb.
12:15, 2531 Stort møterom, Georg Sverdrups hus