English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved IKOS

Finn en forsker ved IKOS

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Oslo Miljøhumaniora

Skog og dal i tåke. Foto.

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer.

HEI: Kulturarv ved UiO

Skulptur av kvinnekropper uten hode. Fotografi.Heritage Experience Initiative (HEI), skal eksperimentere med nye læringsmodeller og utvikle kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn.

Senter for islam- og midtøstenstudier

Kairo med pyramidene i bakgrunnen. Fotografi.Senteret er et tverrfaglig samarbeid for å forstå utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika. 

Senter for museumsstudier

Osebergskipet. Fotografi.Senteret forsker på museer og kunnskapshistorie, museer og identitetspolitikk og hvordan museer konstituerer og forvalter kultur og natur. 

Kinesisk-norsk senter for studier av samfunn og miljø

En by ved en stor elv. Fotografi.SINORSE koordinerer og initierer forskning og undervisning om samfunn og miljø.